Nieuwe SIR regeling stimuleert innovatie in Brabant

08 april 2022

Voor veel ondernemers zijn het uitdagende tijden. Door de krapte op de arbeidsmarkt, toenemende digitalisering, nieuwe technologieën en duurdere grondstoffen is het belangrijk om alert te blijven op mogelijkheden om te verbeteren of te vernieuwen. Om het innovatieve vermogen van het Brabantse bedrijfsleven te ondersteunen, heeft de provincie Noord-Brabant de regeling Stimulering van Innovatie in de Regio (SIR) opengesteld. Kortweg: SIR-regeling.

Vroegste fase
Met deze subsidieregeling kunnen bedrijven innovatieve producten, diensten en productieprocessen ontwikkelen die bijdragen aan oplossingen voor maatschappelijke opgaven zoals klimaatverandering, mobiliteit en verduurzaming van de voedselketen. Tegelijkertijd biedt SIR die ondernemingen nieuwe perspectieven. Het gaat om innovatie-initiatieven van ondernemers in de vroegste fase van de ontwikkeling.

gevestigde mbk-ondernemingen en innovatieve startups

De regeling is bedoeld voor mbk-ondernemingen en innovatieve startups uit alle economische sectoren – dus ook agrifood – in de regio’s Noordoost-Brabant, Midden-Brabant en West-Brabant. Het subsidiepercentage voor bestaande ondernemingen is 40% van de subsidiabele kosten tot een maximum van 50.000 euro. Voor innovatieve startups is dat 50% met een maximum subsidiebedrag van 15.000 euro.

Roel Schutten, directeur AgriFood Capital: “Iets nieuws bedenken en uitproberen, daar zijn veel bedrijven in Brabant goed in. Samenwerken, innoveren en ondernemen is de kracht van onze regio. Deze nieuwe innovatieregeling, waarmee de provincie deze kracht verder versterkt, is daar het bewijs van."

Aanvragers uit Noordoost-Brabant
Ben je een gevestigde mkb-er of innovatieve starter uit Noordoost-Brabant en wil je SIR-subsidie aanvragen? Neem dan contact op met Miloe Bosten van RNOB via miloe.bosten@rnob.nl of 06 82 19 58 45.. Zij adviseert en ondersteunt de bedrijven bij het indienen van de aanvraag. Bij de begeleiding van startups werkt RNOB nauw samen met OndernemersLift+. De tekst en aanvraagformulieren van de SIR-regeling zijn hier te vinden. 

De nieuwe SIR-regeling heeft een doorlooptijd van drie jaar. Voor elke Brabantse regio is een subsidieplafond vastgesteld; voor Noordoost-Brabant is dit 460.000 euro voor mkb en 150.000 euro voor startups per jaar. In 2022 kunnen bedrijven tot en met 1 oktober 2022 subsidie aanvragen.