NXTGEN HIGHTECH geeft impuls aan verbinding agrifood en hightech

21 april 2022

NXTGEN HIGHTECH kreeg deze maand een voorlopige toekenning van 450 miljoen euro van het Nationaal Groeifonds. In dit nationale samenwerkingsprogramma werken (mkb)bedrijven, kennisinstellingen, regiopartijen en brancheorganisaties samen aan een nieuwe generatie hightech machines en apparatuur. Nieuwe technologieën die oplossingen bieden voor maatschappelijke uitdagingen op het gebied van de energietransitie, gezondheid, veiligheid en agrifood. Ook leveren ze een grote bijdrage aan het verdienvermogen en de werkgelegenheid van Nederland.

(H)erkenning van innovatiekracht in Brabant
Een onderdeel van de ingediende voorstellen is de inzet van slimme technologieën en robots in voedselverwerkende bedrijven. Aan dit onderdeel heeft AgriFood Capital samen met onder andere Brainport Development, Food Tech Brainport en FME een bijdrage geleverd. 

Roel Schutten, directeur AgriFood Capital, is verheugd over de voorlopige toekenning vanuit het Nationaal Groeifonds. “Dit betekent een (h)erkenning van de innovatiekracht van de kennisinstellingen, bedrijven en overheden in Brabant”, vertelt hij. “Het geeft een impuls aan de door ons ingezette lijn om agrifood en hightech, twee sterke sectoren in met name Brabant, met elkaar te verbinden.”

Over het Nationaal Groeifonds
Met het Nationaal Groeifonds investeert het kabinet tussen 2021 en 2025 20 miljard euro in projecten die zorgen voor economische groei voor de lange termijn om welvaart en welzijn van iedereen te verbeteren. De hele lijst met 28 toekenningen en reserveringen is te vinden op Projecten ronde 2 | Nationaal Groeifonds.

Robotica in land- en tuinbouw