Onderzoek naar vezelhennep voor bodem en bouw

Op de proeflocatie van AgroProeftuin de Peel voert het agrarische bedrijf Rovabo momenteel proeven uit met vezelhennep op klei- en op zandgrond. De betrokken boer is op zoek naar een duurzaam rustgewas dat goed past in zijn gewassenplan voor vollegronds groententeelt en akkerbouw. 

14 april 2023

Dit gewas moet zonder chemische gewasbescherming, kunstmest en beregening kunnen groeien. Belangrijker nog is dat het gewas nitraatuitspoeling voorkomt en de kwaliteit en structuur van de bodem verbetert. 

Het mes van deze teelt moet aan twee kanten snijden. Doordat vezelhennep de kwaliteit van de bodem verbetert, kunnen andere gewassen die daarna op dezelfde grond worden geteeld, zoals bijvoorbeeld gerst, beter groeien. De vezelhennep zelf zou bijvoorbeeld als isolatiemateriaal in de bouw kunnen worden toegepast. Ga naar de website van AgroProeftuin de Peel voor meer achtergrondinformatie over deze proef.

 

Subsidieregelingen kringlooplandbouw

De vezelhennepproef wordt mede mogelijk gemaakt vanuit de Bijdrageregeling Kringlooplandbouw Noordoost-Brabant (‘Zaaigeldregeling’) van AgroProeftuin de Peel. De Zaaigeldregeling bedoeld om agrifood innovaties op bedrijfsniveau een stap verder te helpen. Ondernemers kunnen het zaaigeld onder andere besteden aan het ontwikkelen of testen van technische innovaties, advies of een haalbaarheidsonderzoek. Denk bijvoorbeeld aan experimenten met nieuwe gewassen, alternatieve teeltmethoden, natuurinclusieve landbouw en emissiearme veehouderij. 

Wil je ook subsidie aanvragen voor een innovatief project? Kijk hier (even naar beneden scrollen) voor de voorwaarden van de Bijdrageregeling Kringlooplandbouw Noordoost-Brabant (tot 5.000 euro subsidie) én over de Subsidieregeling Kringlooplandbouw Noordoost-Brabant (tot 50.000 euro subsidie).