PAVEx draagt aantoonbaar bij aan kringlooplandbouw
 • Ondernemers
 • Landbouw

21 juni 2024

PAVEx draagt aantoonbaar bij aan kringlooplandbouw

Elk jaar komen boeren, beleidsmakers en onderzoekers betrokken bij het nationale PAVEx project samen tijdens een velddag om van elkaar te leren. Op 12 juni jl. brachten ze een werkbezoek aan de Peel-regio om landbouwinnovatie in Noordoost-Brabant in de praktijk te zien. 

AgroProeftuin de Peel

Dit jaar keer stond de vraag centraal: hoe zorgen we voor een zo groot mogelijke impact van de boerenpilots en voor een zo breed mogelijke kennisdeling? Met als doel dat “een volgend project het wiel niet opnieuw hoeft uit te vinden.” De organisatie van deze velddag was in handen van AgroProeftuin de Peel. 
 

PAVEx draagt aantoonbaar bij aan kringlooplandbouw

Vernieuwing 

PAVEx (formeel PAVEx-k) staat voor Pilots samenwerking Akkerbouw en Veehouderij in de Experimenteergebieden Kringlooplandbouw. Het project wil vernieuwende landbouwpraktijken opschaalbaar maken om kringlooplandbouw in de regio’s te bevorderen. Hiervoor testen boeren en wetenschappers vier jaar lang innovatieve samenwerkingsvormen tussen akkerbouw en veeteelt. Deze verkenning vindt plaats in de vijf experimenteergebieden Noord-Nederland, Flevoland, Twente, Achterhoek en de Peel. Aan het project doen meer dan 20 boeren aan mee.

Sluiten van kringlopen 

Twee van de in totaal zes pilots worden uitgevoerd in Experimenteergebied de Peel dat onder leiding staat van AgroProeftuin de Peel. Akkerbouwer Bart Peters (Sint Anthonis) en melkveehouders Teun en Harm Wientjes (Oploo) werken al meerdere jaren samen om de kringlopen op hun bedrijven te sluiten. In 2023 zijn ook akkerbouwers Jos van Kempen (Vierlingsbeek) en Eric van Gorp (Rijkevoort) aangesloten bij PAVEx. Zij experimenteren met regeneratieve landbouw. Hierin staat het versterken van de bodemkwaliteit centraal op natuurlijke manier.   


Leerpunten 

Tijdens de velddag in Vierlingsbeek waren alle betrokkenen van de twee boerenpilots vertegenwoordigd. Louke Koopmans, innovation lead circulaire grondstoffen bij het Ministerie van LNV is enthousiast: "De ontwikkelde wijze van samenwerken tussen akkerbouwers en melkveehouders op bedrijfsniveau is heel waardevol en zorgt voor het effectief en praktisch sluiten van kringlopen. Dit willen we als LNV in ieder geval in vervolgprojecten meenemen. Verder is van belang dat werken met slimme bouwplannen op basis van nitraatmetingen en nitraatresidu-getallen leidt tot minder nitraatuitspoeling. Met hulp van teeltadviseurs komt deze manier van werken beschikbaar voor meer agrarische bedrijven."   

PAVEx is eind dit jaar afgerond. In 2025 zullen de resultaten van het project bekend worden gemaakt. Ga voor meer informatie over PAVEx naar de website van AgroProeftuin de Peel. 

 

AgroProeftuin de Peel is een samenwerking van AgriFood Capital, RNOB, de provincie Noord-Brabant, ZLTO, HAS Green Academy en Wageningen University & Research en wordt mede gefinancierd door de Regio Deal Noordoost Brabant en het Interbestuurlijk Programma Vitaal Platteland Zuidoostelijke Zandgronden. Het innovatieconsortium wordt aangevoerd door AgriFood Capital.

Ook interessant voor jou

 • Ondernemers
 • Startups
 • Innovatiehub
 • Data & Tech
 • Skills & talent

100+ bedrijven digitaliseren al met Klikopmorgen

05 juli 2024
 • Ondernemers
 • Netwerk
 • Landbouw
 • Innovatiehub

Open dag Proeflocatie inspiratie voor nieuwe samenwerkingen

05 juli 2024
 • Ondernemers
 • Landbouw

Wortel Collectief stimuleert regeneratieve landbouw

04 juli 2024