Pieter Keeris, business developer Logistics House Oss

Begin 2017 opende het Logistics House de deuren aan de Kanaalstraat in Oss. Doel van het Logistics House is om Noordoost-Brabant uit te laten groeien naar de top-3 van logistieke hotspots van Nederland. Een krachtige en duurzame logistieke sector is van belang voor de economische groei van de regio én van de agrifoodsector. Daarvoor is het wel nodig om de arbeidsproblematiek aan te pakken.

Pieter Keeris is als business developer van het Logistics House de aanjager van een betere samenwerking op logistiek vlak. “Voor die logistieke boost, liggen de kansen links en rechts naast je. Als je maar over de schutting heen durft te kijken.”

01 januari 0001

Pieter Keeris doet niets liever dan partijen met elkaar verbinden. Eigenlijk al vanaf het moment dat hij actief is in de logistieke sector, alweer sinds 1989. Met als hoger liggend doel om beter samen te werken en bijvoorbeeld meer business te genereren en slimme oplossingen voor de toekomst zoals e-commerce en circulaire agrifood ketens. De rol van business developer is op zijn lijf geschreven. Pieter Keeris: “Naast dat ik partijen graag met elkaar verbind, houd ik ervan om nieuwe initiatieven op te starten.” Juist om deze redenen kozen de stuurgroepleden van de stichting Vijfsterren Logistiek eind 2016 unaniem voor de benoeming van Keeris. Hij is de juiste man op de juiste plek om de verbinding te versterken tussen ondernemers, overheid en onderwijsinstellingen. 

Vijfsterren Logistiek

AgriFood Capital ondersteunt het Logistics House, namelijk als partner van Vijfsterren Logistiek. Vijfsterren Logistiek is het regionale platform van bedrijven, onderwijsinstellingen en overheden dat onder andere (agrifood)ketensamenwerking, business development en opleidingsprogramma’s in de logistieke sector faciliteert. Het is de paraplu van drie bestaande logistieke platforms in Noordoost-Brabant, namelijk die van Oss, ’s-Hertogenbosch en van Logistiek Platform Noordoost-Brabant met plaatsen als Veghel, Uden, Boxmeer en Cuijk. 

Pieter Keeris: “Vijfsterren Logistiek maakt het mogelijk om de logistiek gezamenlijk te profileren. Dat maakt het naar buiten toe een stuk sterker. Terecht, als je bedenkt dat 55% van alle werknemers in de logistieke sector in Nederland werkzaam is in Noord-Brabant. Met het Logistics House in Oss als kloppend hart in de regio hebben we een prachtig clubhuis om via een intensieve samenwerking new business te verkrijgen, maar ook gezamenlijk vraagstukken op te lossen, zoals de problematiek op de arbeidsmarkt. Het oplossen van de problematiek op de arbeidsmarkt komt echt op de eerste plaats. Zo denkt Vijfsterren Logistiek over het ontwikkelen van een pool van magazijnmedewerkers die afhankelijk van het seizoen in piek- en dalperiodes uit te wisselen zijn binnen bedrijven in de regio.”

Eerst consensus

Ondanks het gezamenlijk belang om Noordoost-Brabant logistiek te versterken, was er aan het begin van 2017 nog een grote diversiteit aan belangen bij voornamelijk de ondernemers. Pieter gebruikte 2017 daarom vooral om de neuzen dezelfde kant op te krijgen. “Inmiddels heb ik geleerd dat consensus belangrijk is om écht wat te bereiken. Daarom ben ik super trots dat het met elkaar is gelukt om het eens te worden over de hoofdthema’s in 2018 én natuurlijk op wat intussen al is gerealiseerd.”

 

De eerste resultaten


Inmiddels heeft het Logistics House vier ‘bewoners’, wat zorgt voor een bezettingsgraad van 48%. Meer dan twintig partners, waaronder AgriFood Capital, zijn nauw bij het Logistics House betrokken. Daarnaast waren er in 2017 diverse kennis- en netwerkbijeenkomsten, zoals een bezoek aan de Haven van Rotterdam. Ook de eerste kennistafels, zoals over het omgaan met personeelstekort, zijn opgestart. De samenwerking is essentieel bij het realiseren van new business en slimme oplossingen voor de toekomst zoals e-commerce en circulaire agrifood ketens. 

 

Drie hoofdthema’s Logistics House

De hoofdthema’s waar Logistics House het jaarprogramma 2018 op baseert, zijn kennis & innovatie, arbeidsmarkt en verbinden. In het kader van kennis & innovatie gaat Logistics House vijf keer per jaar een innovatietafel organiseren. Ook het stimuleren van startups valt onder het hoofdthema kennis & innovatie. Pieter Keeris: “Een voorbeeld daarvan is de mogelijkheid voor startups om hun idee te pitchen bij veertig ceo’s uit de agrifood in de regio. Dit doen we in samenwerking met Ondernemerslift+ en AgriFood Capital.” Bij het thema arbeidsmarkt zal Logistics House oplossingen voor de korte en lange termijn faciliteren, zoals het investeren in een Kweekvijver voor de logistiek via het organiseren van opleidingen en stages. Pieter Keeris: “En we gaan nog meer verbinding zoeken met de logistieke netwerken in Midden- en West-Brabant en Zuidoost-Brabant. Zodat we thema’s ook provinciaal kunnen aanpakken. Waar mogelijk zullen we aanhaken bij landelijke initiatieven zoals Nederland Distributieland, TLN en TKI Dinalog.”

Samen voor de beste oplossing

Pieter Keeris onderstreept dat de oplossing vaak verrassend dichtbij ligt. Hij schetst het voorbeeld van twee logistieke managers die beiden partner zijn van het Logistics House en met wie hij uitgebreid sprak. Pieter Keeris: “Ze benoemden dezelfde knelpunten, zoals piekmomenten waar moeilijk personeel voor is te vinden en retourritten met lege wagens. Ik vroeg hen of ze het zagen zitten om dit samen eens te bespreken. Dat wilden ze wel. Het resultaat is dat ze verregaande samenwerkingsafspraken willen gaan maken over onder meer het inkopen van transporten, werving van tijdelijk personeel, interne opleidingen en trainingen voor personeel. Ze zien allebei het dubbeltje liggen, doen de moeite om het op te rapen en weten er samen een kwartje en wel meer van te maken omdat ze bereid zijn om te delen. Samen gaan ze voor de beste oplossing.”