Projectleiders Regio Deal bezoeken AgroProeftuin de Peel
 • Ondernemers
 • Netwerk
 • Landbouw
 • Innovatiehub

05 juni 2024

Projectleiders Regio Deal bezoeken AgroProeftuin de Peel

Op 21 mei jl. ontmoetten de projectleiders van Regio Deal Noordoost Brabant elkaar bij AgroProeftuin de Peel. Ook waren twee dealmakers van het ministerie van LNV en BZK van de partij. Ze maakten kennis met agrarische ondernemers die met steun van de Regio Deal innovaties ontwikkelen om de landbouw toekomstbestendig te maken.

Landbouwinnovatie

AgroProeftuin de Peel is een sleutelproject van Regio Deal Noordoost Brabant. Onder leiding van AgriFood Capital stimuleert het innovatieconsortium vernieuwing in de landbouw door onderzoeksfaciliteiten ter beschikking te stellen, en met subsidies, kennisdeling en coaching. Op de proeflocatie in Odiliapeel én op het eigen erf werken agrarische ondernemers aan nieuwe teeltmethoden, nieuwe samenwerkingen tussen akkerbouwers en veetelers en andere innovaties om kringlopen te sluiten. 
 

Projectleiders Regio Deal bezoeken AgroProeftuin de Peel

Netwerk van agrarische vernieuwers

Boer Geert Hol is vanaf de start bij AgroProeftuin de Peel betrokken. Hij gaf een toelichting op de proeven met sorghum en combinatieteelt van mais en stokbonen.: Proeflocatie 2023: Meer eiwit in de kuil door combi mais en stokbonen - AgroProeftuin de Peel die hij op de proeflocatie heeft uitgevoerd.  Dankzij AgroProeftuin de Peel heeft hij onder andere toegang tot een netwerk van agrarische vernieuwers die elkaar helpen met praktische zaken.

 

Eetbare landschappen

De aanwezigen namen ook een kijkje bij de proeflocatie en FruitzForLife https://www.fruitzforlife.nl/. Eigenaar Sjef van Dongen heeft als missie om zoveel mogelijk eetbare landschappen te ontwikkelen. Met ondersteuning van AgroProeftuin de Peel doet hij onderzoek naar agroforestry en voedselbossen. Sjef is mede-grondlegger van het fieldlab AgroForestryBlueprint.
 

 

Regio Deal in afrondende fase

Naast de ontwikkelingen binnen AgroProeftuin de Peel was er ook aandacht voor het afsluitende event van de Regio Deal op 4 december a.s., twee nieuwe projecten die onlangs zijn gestart en de voorbereiding van de aanvraag voor een volgende Regio Deal (zesde tranche).  AgriFood Capital is actief betrokken bij deze nieuwe aanvraag.

2024 is het laatste jaar van de huidige Regio Deal Noordoost Brabant waar AgriFood Capital ook partner van is. “Het was een inspirerende laatste projectleidersbijeenkomst waarin op een bevlogen manier praktijkverhalen en kennis werden gedeeld”, vertelt Karin van Meer, programmanager Regio Deal Noordoost Brabant. “De dealmakers en projectleiders waren enthousiast over het werkbezoek. Deze bijeenkomsten zijn vooral bedoeld om de onderlinge verbinding te versterken. Ze leiden tot ontmoetingen die zonder de deal waarschijnlijk niet zouden ontstaan. Dat is de kracht van samen."

Ook interessant voor jou

 • Ondernemers
 • Startups
 • Innovatiehub
 • Data & Tech
 • Skills & talent

100+ bedrijven digitaliseren al met Klikopmorgen

05 juli 2024
 • Ondernemers
 • Netwerk
 • Landbouw
 • Innovatiehub

Open dag Proeflocatie inspiratie voor nieuwe samenwerkingen

05 juli 2024
 • Ondernemers
 • Landbouw

Wortel Collectief stimuleert regeneratieve landbouw

04 juli 2024