Roel Schutten, directeur AgriFood Capital

Drie jaar geleden startte AgriFood Capital met het profileren van Noordoost-Brabant als dé regio in agri en food. “De scherpe keuze voor agrifood wordt herkend én erkend” zegt Roel Schutten, directeur AgriFood Capital. “Binnen en buiten de regio. En ook in andere sectoren zoals in de hightech, de logistiek en de zorg.”

01 januari 0001

Economisch belang profielkeuze


De AgriFood Capital Monitor die jaarlijks uitkomt, laat zien dat de scherpe keuze voor agrifood zijn vruchten afwerpt. Roel Schutten: “De regio ligt op koers. De agrifoodsector levert een belangrijke bijdrage aan de economische groei. Zo zijn ruim 52.000 mensen in Noordoost-Brabant direct in de sector actief; dat is gemiddeld 1 op 5, en in sommige gemeenten wel 1 op 3. Het gaat om zo´n 7.000 bedrijven. Deze getallen zeggen iets over het economisch belang van een duidelijke profielkeuze, maar het maatschappelijk belang is minstens zo belangrijk.”

Maatschappelijk belang profielkeuze

Maatschappelijke vraagstukken rondom voedsel – zoals hoe maken we ons eten gezonder, duurzamer én lekkerder –kun je volgens Schutten niet alleen beantwoorden. “Natuurlijk pakken kennisinstellingen hun verantwoordelijkheid als het gaat om opleiden van mensen voor de agrifood. De overheid creëert de randvoorwaarden, terwijl de ondernemers op deelfacetten antwoorden proberen te vinden. Maar de echte kracht ontstaat als er tussen al die schakels samenwerking ontstaat. Als zo´n samenwerking niet vanzelf gaat, is AgriFood Capital de aanjager. Vergelijk ons met een deeltjesversneller. Zonder de afzonderlijke delen, bestaan we niet, stellen we niets voor.”

Herkenbare ambitie


Behalve dat de agrifoodsector in Noordoost-Brabant zichzelf herkent in de ambitie om in 2020 dé topregio te zijn in agrifood, heeft de scherpe keuze invloed op andere sectoren. “Andere sectoren beraden zich op hun bijdrage. Zo is het zorgplatform ontstaan, waarin zorginstellingen samen kijken naar hoe zij de kwaliteit van het eten in hun organisatie verder kunnen verbeteren. De logistieke sector wil bijdragen aan het  verduurzamen van het transport van voedsel. Daar is het Logistics House in Oss uit voortgekomen, een initiatief van Vijfsterren Logistiek. En met hightech bedrijven zijn er al verschillende crossovers. Immers, voor andere manieren van produceren heb je nieuwe technologie nodig wat weer nieuwe kennis bij medewerkers vraagt.

Kortom, op heel veel vlakken zijn de afgelopen drie jaar nieuwe vormen van samenwerking ontstaan; tussen ondernemers onderling binnen en buiten de agrifood, tussen ondernemers en kennisinstellingen, maar ook met de overheid. Drie jaar geleden spraken we de ambitie uit om dé topregio in agrifood te worden. Nu is concreet meetbaar dat de heldere profielkeuze de samenwerking een impuls heeft gegeven.”

Innovatie versnellen

Ondanks dat de regio op koers ligt en ondernemers, kennisinstellingen en overheden elkaar steeds beter weten te vinden, blijft er genoeg te doen. “De volgende stap is om samen met provincie Noord-Brabant nog meer plekken te creëren, net zoals de Grow Campus, waar bedrijven de kans krijgen hun vernieuwende idee te onderzoeken. We ontwikkelen de faciliteiten om innovatie nog meer te versnellen, in de vorm van proeftuinen en campussen. Onze tweede uitdaging in 2017 is om nóg zichtbaarder te maken wat in Noordoost-Brabant al gebeurt in de agrifood, om daarmee anderen te stimuleren. Daarom zijn we de Dutch Agri Food Week gestart. Een podium om elkaar te ontmoeten, te inspireren én om kennis te delen. Dit jaar weer in oktober. Alles is in deze regio in huis om het waar te maken.”

Bron: Regio in Bedrijf, auteur: Hennie van de Kar