Subsidieregeling OPZuid EFRO 2021-2027 open

Tot en met 4 november a.s. kunnen partijen subsidie aanvragen voor innovatieprojecten die de vijf grote maatschappelijke transities in Zuid-Nederland (en wereldwijd) helpen versnellen: energie, klimaat, grondstoffen, landbouw & voeding en gezondheid.

19 september 2022

Dat kan nu via de eerste openstelling van de subsidieregeling OPZuid EFRO 2021-2027 van dit jaar (2022). Deze regeling is mede tot stand gekomen door de Europese Unie met cofinanciering van de provincie Noord-Brabant.


Landbouw & voeding

Binnen landbouw & voeding is er subsidie mogelijk voor innovaties gericht op de landbouw- en voedseltransitie. In de regeling ligt de focus op drie specifieke thema’s: 

  • duurzame verwaarding van reststromen
  • technologieontwikkeling en opschaling voedselverwerkingsindustrie in het kader van eiwittransitie
  • smart farming en precisielandbouw.

Binnen deze thema's komen de volgende activiteiten in aanmerking voor subsidie:

  • de ondersteuning van living labs en demonstraties in de reële omgeving, waarin bedrijven, kennisinstellingen en maatschappelijk middenveld samenwerken en/of
  • de (door)ontwikkeling van innovaties binnen en tussen mkb en/of
  • de (door)ontwikkeling van vernieuwende interregionale en internationale waardenketens van bedrijven.
     

Voor wie bedoeld?

Deze OPZuid-subsidieregeling is bedoeld voor bedrijven, kennisinstellingen, overheden, burgercoöperaties, regionale ontwikkelorganisaties (ROM’s), campussen en valorisatieorganisaties in Zuid-Nederland.

 

Meer informatie

Wil je meer weten over de subsidiemogelijkheden van deze openstelling van OPZuid EFRO 2021-2027 of wil je een projectaanvraag indienen? Bekijk de factsheet OPZuid 2021-2027 of ga naar de website van Stimulus