Van Collegetour tot biovoer
  • Netwerk
  • Landbouw
  • Voedselverwerking

21 maart 2024

Van Collegetour tot biovoer

Van 16 t/m 19 januari a.s. vindt de 2023-editie van de jaarlijkse Biokennisweek plaats. Vier dagen lang worden alle schakels van de biologische sector ondergedompeld in een biologisch programmaspektakel, online en live. Met inspirerende workshops, keynote sprekers en webinars over tal van actuele biologische thema’s. 

Het programma in een notendop


De eerste twee dagen zijn gericht op online kennisdelen. In het gevarieerd webinar programma komen onderwerpen aan bod als slimmer bemesten, HACCP en overschakelen naar biologisch.
De twee dagen erna komen geïnteresseerden in duurzaam ondernemen samen op de Biobeurs in de Brabanthallen in ‘s-Hertogenbosch. Piet Adema, minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, zal de Biobeurs op woensdag 18 januari officieel openen. Tijdens een panelgesprek gaat hij in op het onlangs gelanceerde actieplan 'Groei van biologische productie en consumptie'

Kijk hier voor het complete programmaoverzicht
 

Enkele kijk- en luistertips….
 

Symposium ‘Biologisch in Brabant’ (18 januari)

Dit symposium van de provincie Noord-Brabant gaat over concrete handvatten voor de overstap naar meer biologische en lokale catering voor bedrijven en organisaties. De provincie heeft de ambitie om 15 % biologische landbouw te realiseren. Gedeputeerde Landbouw, Bodem, Natuur en Brede Welvaart Elies Lemkes ondertekent samen met bedrijven en organisaties uit Brabant de intentieverklaring ‘Biologische Inkoop Bedrijfscatering' om uitvoering te geven aan het actieplan ‘Groei van biologische productie en consumptie’ van het ministerie van LNV.

Kijk hier voor het programma.
 

Studentenprogramma met Collegetour (19 januari)

De groen studenten van nu zijn de voedselmakers van de toekomst. Als partner van de Biokennisweek heeft AgriFood Capital samen met HAS Green Academy, Yuverta en Koning Willem I College een programma opgezet voor hbo en mbo studenten. Een van de programmaonderdelen is de ‘Collegetour Biologische landbouw’ met bioboeren Emiel van Hootegem (akkerbouwer) en Manon van Balkom (melkveehoudster). 

Kijk hier voor het programma.

Van Collegetour tot biovoer

Workshop Veldrobots: de missing links in de biologische landbouw? (19 januari)

Veldrobots spelen een belangrijke rol bij het verduurzamen van de landbouw. Of het nu om het zaaiklaar maken, het zaaien zelf, wieden of oogsten gaat: steeds vaker kan een robot het praktische werk overnemen. Ondernemer Tim Kreukniet introduceert de onkruid wied robot ‘Trabotyx’, bioboer Gert-Jan van Raaij van Van Raaij Eko BV vertelt over zijn ervaringen over het testen met deze robot. 

Deze tests zijn uitgevoerd met ondersteuning van AgroProeftuin de Peel, een initiatief van AgriFood Capital met als doel om kringlooplandbouw te versnellen. Tim Kreukniet: “Mede dankzij een subsidie van AgroProeftuin de Peel hebben we het prototype van de wied robot uitgebreid bij een biologische boer kunnen testen. Hierdoor kunnen we de robot komend jaar inzetten bij verschillende worteltelers om de handenarbeid te vervangen.”

Kijk hier voor het programma.

Film ‘Future of Food’ en nabespreking (19 januari)

“Hoe voeden we 10 miljard mensen zonder de planeet te verwoesten?” Slow foodie Joris Lohman en techno-optimist Hidde Boersma maakten samen een film over de toekomst van ons voedsel. Ze hebben daar allebei echter hele andere ideeën over. Lukt het hen om een visie te vinden voor een wereldwijde oplossing of komen ze terug met lege handen? Na afloop van de film is er volop ruimte om na te praten met Joris Lohman.

Kijk hier voor het programma.

Workshop ‘Snijmaisteelt met een permanent ondergewas van gras’ (19 januari)

De snijmaisteelt is een teelt die niet heel duurzaam is vanwege nutriëntenuitspoeling, weinig biodiversiteit en oogstproblemen. Maar mais is wel behoorlijk droogte tolerant en de meest efficiënte bron van zetmeel. Grasland kent daarentegen veel positieve eigenschappen rondom teelt, klimaatmitigatie en – adaptatie. Wat gebeurt er als beide gewassen gecombineerd worden? 

Kijk hier voor het programma.

Ook binnen AgroProeftuin de Peel is onderzoek gedaan naar deze vorm van duurzamere maïsteelt; lees hier meer. 


 

Meer informatie en tickets

Ga voor meer informatie en het bestellen van tickets voor de Biokennisweek naar www.biokennisweek.nl