Van landbouwrobot tot spiegelbus

Op 25 januari jl. vond het slotevent plaats van de Challenge Innovation Makers Agrifood bij BrabantNEXT, de innovatiewerkplaats van de provincie Noord-Brabant. In deze challenge bedachten studenten concepten die kunnen bijdragen aan een duurzamer voedselsysteem.

27 januari 2023

Tien studentengroepen van verschillende onderwijsinstellingen en opleidingsniveaus uit Brabant deden mee en voorzagen de jury van een breed scala aan ideeën en interessante inzichten. Drie projecten vielen in de prijzen: “Ontwikkeling van een innovatieve prijssystematiek in de keten van voedselbosproducten”, “Mirror-Food” en “Minder zout in de horeca”.
 

Jong talent

Wat eten wij in de toekomst en hoe wordt dat geproduceerd? Hoe kunnen technische en sociale innovaties bijdragen aan een toekomstbestendig voedselsysteem? Met deze brede, open vragen daagde de provincie studenten uit om hun ideeën en concepten in de Challenge te delen. Ook werden zij gevraagd specifiek te kijken naar de rol die data, technologie en/of trends daarbij kunnen spelen. 

De tien inzendingen varieerden enorm: van zoutarm diner tot stikstofrekenmodel, interactieve schapkaartjes tot landbouwrobots en spiegelbus tot flitsbezorging van lokale producten. Elies Lemkes-Straver, gedeputeerde Landbouw, Voedsel, Bodem en Brede welvaart, reikte de prijzen uit en sprak van een geslaagde Challenge. “Jongeren hebben de toekomst, daarom is het belangrijk dat juist zij de kans krijgen om die toekomst met hun ideeën te verduurzamen. De kracht van vandaag vond ik dat hun ideeën uit verschillende hoeken kwamen, van verschillende onderwijstypen en -niveaus en bovendien door de samenwerking met de overheid en het bedrijfsleven ook voorzien in een vraag en concreet en uitvoerbaar zijn.”

Jury


De jury bestond uit Roel Schutten (directeur van AgriFood Capital), Harry te Riele (transitie-expert, Transitiefocus) en Anne Reijnders (young professional bij de provincie Noord-Brabant). Zij beoordeelden de inzendingen op tastbaarheid, toegepaste kennis, innovatie, duurzaamheid en haalbaarheid. 

Roel Schutten was zeer te spreken over de inzendingen: “Deze Challenge bevestigt dat het belangrijk is dat er een omgeving is voor de studenten om hun denkbeelden en idealen om te zetten in concrete actie. Jonge mensen moeten de ruimte krijgen, gefaciliteerd worden en gesteund worden om hun ideeën tot waarde te brengen. De provincie draagt daaraan bij door ruimte te geven aan deze initiatieven.”
 

Prijswinnaars

Doordat de inzendingen zo verschillend waren, en daarmee moeilijk vergelijkbaar, koos de jury ervoor om drie hoofdprijzen van 750 euro uit te reiken in drie categorieën: ‘Beste Onderzoek’, ‘Beste Concept’ en ‘Beste in Samen Werken’.


Beste Onderzoek

Lara Jansen, Evi Willems, Kyara Legius en Emma Ruijsch van HAS green academy: Prijssystematiek voor elke partij in keten voedselbos-cateraar-eindgebruiker.

Bedrijfscateraar Vitam wil bijdragen aan een duurzame transitie in de landbouw en is een samenwerking aangegaan met Stichting Voedselbosbouw. De studentengroep heeft een prijssystematiek en reproduceerbare methodiek uitgewerkt om voedselbosproducten op te nemen in de keten van bedrijfscateraars.

Beste Concept

Evi Gerrekens en Adelina Sylejmani van Avans Hogeschool: Mirror-Food.

Opdracht was te komen met een concept dat bijdraagt aan het verkleinen van de kloof tussen boer en burger. Evi en Adelina bedachten een spiegelbus die bijdraagt aan bewustwording bij jongvolwassenen; “Durf jij jezelf aan te kijken in de spiegel, met het voedsel dat je eet?” De spiegelbus zal langs scholen en festivals reizen. De komst wordt aangekondigd met een guerrilla-actie met kleine spiegels en prikkelende vragen. Nadat de bus langs is geweest, blijft er tijdelijk een vending machine staan met gezonde lokale producten om studenten te stimuleren om de weg naar boerderijwinkels te vinden.

Beste in Samen Werken

Emiel Wagenaar, Miryanne Ruijs en Wessel van Wettum van Koning Willem I College: Minder zout in de horeca.

De koks in opleiding werden uitgedaagd door de Nierstichting om een zoutarm menu te koken. 85% van alle Nederlanders eet dagelijks te veel zout, minder zoutgebruik in de horeca is van belang om de zoutconsumptie te helpen verminderen. De studenten keken naar alternatieve smaakmakers en andere bereidingstechnieken om smaak aan het gerecht te geven. Hierbij werkten ze samen met bijzondere Nederlandse producenten.

 

De Challenge Innovation Makers AgriFood is een initiatief van de provincie Noord-Brabant dat bijdraagt aan de ambities van de provincie voor de landbouw- en voedselketen van morgen, zoals beschreven in het beleidskader Landbouw en Voedsel 2030.