Yuverta Mbo start bodempractoraat
 • Ondernemers
 • Studenten
 • Landbouw
 • Skills & talent

21 maart 2024

Yuverta Mbo start bodempractoraat

De Brabantse bodem staat voor een grote uitdagingen zoals vermindering van de biodiversiteit en verdroging. Omdat mbo-studenten midden in de praktijk staan, kunnen zij een belangrijke rol spelen in de verbetering van de bodemkwaliteit. Daarom is Yuverta in Boxtel gestart met het practoraat Duurzaam bodembeheer.

Net als een lector in het hbo, is de practor in het mbo een inspirator en verbinder tussen het mbo, het bedrijfsleven en kennisinstellingen. Practor Willem Jan van de Kamp is naast zijn aanstelling bij Yuverta mbo Boxtel ook verbonden aan de HAS green academy in ‘s-Hertogenbosch.
 

Onderwijsinnovatie

Het practoraat helpt het onderwijs in Boxtel te innoveren langs de lijn van duurzaam bodembeheer. De studenten leren er onderzoek te doen naar de staat van de bodem en oplossingen te bedenken om de vitaliteit van de Brabantse bodem te verbeteren. Op deze manier sluit het onderwijs beter aan bij de praktijk en kan het inspelen op actuele ontwikkelingen in het werkveld.
 

Kringlooplandbouw

en vitale bodem die bovendien bestand is tegen klimaatverandering is essentieel voor onze voedselzekerheid. Duurzaam bodembeheer biedt bijvoorbeeld een stevige basis voor kringlooplandbouw. Op dit gebied zijn er op diverse plekken in Brabant grote uitdagingen waaronder droge zandgronden in het Peelgebied. Daar worden op de proeflocatie van AgroProeftuin de Peel onder andere onderzoeken gedaan naar bodemverbetering. 
 

Beet!

Het practoraat Duurzaam bodembeheer wordt mede mogelijk gemaakt door het project Beet! Beet! staat voor Brabant Eet, de samenwerking van mbo, hbo en bedrijfsleven in Noord-Brabant om jongeren te enthousiasmeren en op te leiden voor de agrifood sector van de toekomst. AgriFood Capital is partner van Beet!
 

Ook interessant voor jou

 • Ondernemers
 • Startups
 • Netwerk
 • Landbouw
 • Voedselverwerking

Inschrijving Food100 van 2024 geopend

09 april 2024
 • Ondernemers
 • Studenten
 • Netwerk
 • Landbouw
 • Innovatiehub

AgroProeftuin de Peel bij landelijke Bean Deal-dag

04 april 2024
 • Ondernemers
 • Startups
 • Voedselverwerking
 • Data & Tech

Ontmoet Next Tech Food Factories op het Food Tech event

03 april 2024