Zesde teeltseizoen AgroProeftuin de Peel van start

08 april 2022

In maart ging het zesde teeltseizoen van AgroProeftuin de Peel van start. Naast de al aanwezige gewassen zoals luzerne is er op de centrale proeflocatie in Zeeland flink gezaaid en gepoot.

In 2022 leggen boeren en kennisinstellingen 15 velden met een grote diversiteit aan teeltproeven aan. Van eiwitrijke gewassen voor menselijke en dierlijke consumptie en teelt van biobased producten tot proeven voor bodemverbetering en natuurlijke gewasbescherming. Daarnaast worden nieuwe experimenten opgestart waaronder veldbonen en granenmixen als voer voor melkvee.

Dit jaar zijn er ook boeren die op eigen land proeven aanleggen met ondersteuning van AgroProeftuin de Peel. Een voorbeeld is een proef met mechanische onkruidbestrijding in wortel en ui per robot op een boerenbedrijf in Haps.

Natuurlijke luizenbestrijding
Bijzonder is de proef met natuurlijke luizenbestrijding in de aardappelteelt om daarmee minder off helemaal geen insecticiden meer te hoeven gebruiken. In het aardappelperceel wordt in de rijsporen Oost-Indische kers geteeld die de natuurlijke vijanden van luizen aantrekken. Door dit gewas op het juiste moment te maaien, trekken de insecten het aardappelgewas in en komt de luizenbestrijding op deze manier op gang.

Ook een proef starten?
In AgroProeftuin de Peel werken ondernemers, kennisinstellingen en overheden samen aan kringlooplandbouw. Ben je geïnteresseerd om ook een experiment te doen? Neem dan contact op met programma-ontwikkelaar Michiel Ytsma via m.ytsma@agrifoodcapital.nl. Naast een proefveld kan AgroProeftuin de Peel ook financiële ondersteuning bij innovaties bieden.


AgroProeftuin de Peel is een samenwerking van AgriFood Capital, RNOB, de provincie Noord-Brabant, ZLTO, HAS Hogeschool en Wageningen University & Research en wordt mede gefinancierd door de Regio Deal Noordoost Brabant en het Interbestuurlijk Programma Vitaal Platteland. AgriFood Capital is aanvoerder van dit innovatieconsortium.