Alternate Text

Brabant kijkt terug op een succesvol foodjaar en maakt zich klaar voor een vervolg

28 maart 2019

In 2018 was Noord-Brabant European Region of Gastronomy (ERG2018). Dit gaf Brabant de kans om te laten zien wat het in huis heeft op het gebied van food De provincie Noord-Brabant, AgriFood Capital, Brabantse regio’s en gemeenten hebben met de food- en vrijetijdssector samengewerkt aan een impactvol foodjaar. Dat gebeurde in de vorm van een programma voor de foodsector onder de naam ‘We Are Food’ en een publieksprogramma onder de naam ‘Brabant Celebrates Food’. Vandaag werd de evaluatie van dit foodjaar gepresenteerd aan de leden van de Provinciale Staten. Belangrijkste conclusie is dat uitvoerders, stakeholders en Brabantse inwoners overwegend positief zijn over ERG2018. Er wordt dan ook gewerkt aan een meerjarige aanpak als vervolg op het afgelopen foodjaar. 

Als European Region of Gastronomy had de provincie Noord-Brabant de kans om zich voor bezoekers en toeristen sterker op de kaart te zetten als fooddestinatie. Met ruim 300 evenementen gaven boeren, ondernemers en organisaties invulling aan Brabant Celebrates Food. Ondernemers, kennisinstellingen en overheden kregen de kans om zelf aangedragen thema’s als voedselverspilling, duurzame voedselproductie en gezondheid in de spotlights te zetten. Tien maanden lang stond er elke maand een ander thema centraal. We Are Food gaf organisaties en personen rondom deze thema’s een podium, zorgde dat relevante partijen elkaar leerden kennen en maakte een grote stap mogelijk in de uitvoering van hun plannen. Gedeputeerde Anne-Marie Spierings (Agrarische ontwikkeling): “In 2018 hebben Brabantse overheden, bedrijven en maatschappelijke organisaties succesvol de handen ineengeslagen voor gezondere voeding, duurzame voedselproductie en bewust genieten van onze gastronomie.”

Steun
Acht van de tien We Are Food-projecten worden op dit moment verder uitgerold of doorontwikkeld. Zo wordt EetjeBeter (het eetconcept dat diabetes 2 aanpakt), nu aangeboden aan academische ziekenhuizen, is de eerste Familievarkensstal, een verantwoorde manier van voedselproductie, daadwerkelijk in aanbouw. Er is nu een jaarlijkse themaweek en een taskforce rondom verspilling, op scholen zijn nieuwe lespakketten ingevoerd op het gebied van gezond eten en koks in opleiding leren over de producten van onze eigen Brabantse grond. Door het hele land worden in navolging het Brabantse initiatief Herenboeren opgericht.

ERG2018 heeft ook geresulteerd in het project EUREGA, gericht op een sterker provinciaal beleid voor food, gastronomie en erfgoed. Daarnaast heeft het gezorgd voor zichtbaarheid in Brussel, onder meer bij EU-commissaris Hogan. Met EUREGA krijgt Noord-Brabant forse steun uit Brussel voor het versterken van provinciaal beleid. Onder meer door kennisuitwisseling van ‘best practices’ van Noord-Brabant met andere regio’s van de gastronomie in Europa.

Onderzoek
Om beter inzicht in de resultaten van het foodjaar te krijgen en de koers voor de toekomst zo goed mogelijk te bepalen, heeft het PON in opdracht van de provincie onderzocht hoe het jaar is gewaardeerd door inwoners en betrokken partijen. Een paar uitkomsten:

  • Gemiddeld drie op de tien Brabanders (ruim 600.000 mensen) hebben gehoord, gelezen of gezien over de ERG-programma’s;
  • Gemiddeld elke tiende bewoner heeft aan één van de activiteiten van ERG2018 meegedaan;
  • 65% van de Brabanders die iets hebben gehoord of gezien van ERG2018 waardeert het themajaar met een 7 of hoger;
  • Driekwart van de Brabanders vindt het positief dat er wordt gewerkt aan een groter bewustzijn over gezond en duurzaam eten en het verbeteren van het imago van Brabant omtrent food;
  • Voor de komende jaren vindt circa zeven op de tien Brabanders dat de uitgangspunten uit ERG2018 moeten terugkomen (bottom-up aanpak, netwerk verbreden, food en leisure samen profileren en koplopers op het gebied van duurzame foodinnovatie waarderen).

Er klonken ook een paar kritisch noten. Uit metingen onder de directbetrokkenen bleek dat de bevraagden hadden gehoopt dat het We Are Food-programma, gericht op ondernemers in de foodsector, bij een nog breder publiek onder de aandacht was gekomen. Ook wordt er gevraagd om meer focus, dus een minder breed scala aan onderwerpen.

Vervolg
Op dit moment wordt er op basis van de uitkomsten van het onderzoek gewerkt aan een meerjarige aanpak als vervolg op ERG2018. Anne-Marie Spierings: “Onder de naam We Are Food komt er in 2019 een compact, toegankelijk programma rond eiwittransitie: de overgang naar meer plantaardige eiwitten. Mondiaal een groot thema waarop Brabant een belangrijke positie in wil en kan nemen. Overheden en steeds meer Brabanders willen een duurzamere maatschappij en gezonder eten, terwijl de boer zoekt naar nieuw draagvlak en andere verdienmodellen. De horeca wil meer Brabantse gerechten en erfgoed aan de man brengen en bezoekers bij bijzondere belevenissen aan tafel hebben. Eten maken en eten beleven, innovatie en genieten. Die ingrediënten zullen in de meerjarige aanpak te zien zijn. De nieuwe plannen worden binnen afzienbare tijd gepresenteerd.”

Voor een uitgebreide terugblik op ERG2018 bekijk hier het online magazine.

 

Noord-Brabant European Region of Gastronomy 2018

In 2018 droeg Noord-Brabant de titel 'European Region of Gastronomy'. Een titel die past bij een provincie met een lange historie van voedselinnovatie en een rijke gastronomische traditie. Het werd gevierd met een inspirerend innovatieprogramma voor en door de agrifoodsector (We Are Food), gekoppeld aan een zinnenprikkelend publieksprogramma voor bezoekers en bewoners (Brabant Celebrates Food).

We Are Food
Vanaf maart 2018 zette We Are Food tien maanden lang telkens één actueel food innovatie thema in de spotlights. Die tien thema’s zijn aangedragen door Brabantse foodondernemers, consumenten, zorgprofessionals, studenten, etc. Elke maand kende een of meerdere gangmakers. Die waren samen het gezicht van We Are Food: een inspirerende mix van gevestigde entrepreneurs en beginnende hemelbestormers. Eén ding hebben ze gemeen: ze hebben een uitdaging, een plan, een droom. In 2018 gingen ze samen proberen die dromen te realiseren en van nut te laten zijn voor de jaren die volgen. 

Brabant Celebrates Food
Gedurende het jaar werd er door heel Brabant een zinnenprikkelend publieksprogramma georganiseerd door de Brabantse regio's en ondernemers. In de hele provincie werden ruim 300 smaakmakende evenementen georganiseerd waar bezoekers en bewoners konden ervaren wat Brabant allemaal te bieden heeft op het gebied van eten en drinken. Van foodroutes langs producenten van streekproducten, restaurants en andere toeristische bezienswaardigheden tot culinaire festivals, foodexposities en gastronomische belevenissen. VisitBrabant heeft  jaarrond campagne gevoerd om foodbeleving in Brabant internationaal op de kaart te zetten. Doel van dit publieksprogramma was om Brabant in binnen- en buitenland te positioneren als gastronomische provincie en daarmee als interessante reisbestemming. 

Brabant, European Region of Gastronomy 2018 was een initiatief van de provincie Noord-Brabant en AgriFood Capital.