Alternate Text

Natuur en landbouw hand in hand in Agro As de Peel Natuurplan

28 september 2018

Gemeenten breiden testgebied voor circulaire voedselproductie uit

Met een ferme handtekening zetten bestuurders uit Noordoost-Brabant en het Groen Ontwikkel-fonds Brabant vandaag een ambitieus natuurplan in werking. Het plan biedt letterlijk meer ruimte voor landbouwinnovatie in de regio. Tegelijkertijd wordt er de komende vijf jaar aan 30 tot 54 hectare nieuwe natuur gewerkt. Het Natuurplan Agro As de Peel, een initiatief van AgriFood Capital Noordoost-Brabant en het Groen Ontwikkelfonds Brabant, zorgt voor versterking van de innovatiekracht en verbetering van de kwaliteit van de leefomgeving in deze agrifood regio.

Bestuurders van de kopgroep Transitie Landbouw van AgriFood Capital Noordoost-Brabant en van het Groen Ontwikkelfonds Brabant ondertekenden vandaag het Natuurplan Agro As de Peel. Op basis van dit plan wordt ruim 25 hectare grond van het Brabantse grondfonds aan de proeflocatie Agro As de Peel toegevoegd. Het innovatiegebied breidt hierdoor uit van 10 hectare naar 35 hectare grond. In ruil hiervoor zorgen de vijf Agro As de Peel gemeenten en een waterschap voor nieuwe natuur op andere plaatsen in de regio.

Win-win door samenwerking
De komende vijf jaar komt er minimaal 30 hectare en maximaal 54 hectare nieuwe natuur bij in de regio. Natuurontwikkeling en landbouwinnovatie komen door deze unieke uitruil beide als winnaars uit de bus.  Mary Fiers, directeur Groen Ontwikkelfonds Brabant, is blij met deze ontwikkeling. “In het verleden stonden landbouw en natuur vaak met de ruggen tegen elkaar. We zien steeds meer initiatieven waarin beiden hand in hand gaan. Innovatie vindt niet alleen plaats in de landbouw maar ook in natuur. Met dit natuurplan kunnen we veel voor elkaar betekenen.“

Ben Brands, wethouder van Landerd en bestuurlijk trekker van Agro As de Peel: “De uitbreiding maakt een verdere professionalisering van de proeflocatie mogelijk. We zijn een voorbeeldgebied en het is de bedoeling dat we onze activiteiten verder uitrollen buiten de regio. In Agro As de Peel zijn we al volop bezig met wat er in de landbouwvisie van de Minister van LNV staat.”

Toekomst van de landbouw
Met de extra proefvelden gaat de proeflocatie Agro As de Peel naar een volgende fase. Samenwerkende ondernemers, overheden en kennisinstellingen in AgriFood Capital Noordoost-Brabant willen het gebied ontwikkelen tot dé proeflocatie voor landbouwinnovatie en duurzame voedselproductie. Een dergelijk testgebied is belangrijk om invulling te kunnen geven aan de toekomstvisie van de landbouw, die onlangs door de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit Carola Schouten is gepresenteerd.

Oproep aan ondernemers
Vernieuwende ondernemers die geïnteresseerd zijn om projecten uit te voeren op proeflocatie Agro As de Peel kunnen contact opnemen met programmamanager Michiel Ytsma: 06- 52378323 of m.ytsma@agrifoodcapital.nl.

v.l.n.r Jos van den Boogaart (wethouder Mill en Sint Hubert), Ben Brands (bestuurlijk trekker en wethouder Landerd), Wouter Bollen (wethouder Sint Anthonis), Peter Ketelaars (bestuurder Waterschap Aa en Maas), Mary Fiers (directeur Groen Ontwikkelfonds Brabant), Martijn Buijsse (wethouder Boekel) en Franko van Lankvelt (wethouder Uden).