Alternate Text

Proeflocatie voor agrarische vernieuwing van start

18 mei 2017

Met het inzaaien van sorghum werd vandaag aan de Middenpeelweg in Landerd de Proeflocatie Agro As de Peel officieel in gebruik genomen. Het is een testlocatie van vijf hectare voor innovaties in voedsel en biobased productie. Ondernemers, overheden en kennisinstellingen willen hier emissieloze veehouderijconcepten, alternatieve eiwitproductie en biobased productie en verwerking testen. De proeflocatie draagt bij aan de ambitie van AgriFood Capital om Agro As de Peel te ontwikkelen tot hét voorbeeldgebied van een duurzame primaire productie.

In het hele Agro As de Peel gebied werken vijf gemeenten Boekel, Mill & St. Hubert, Sint Anthonis, Landerd, Uden en de lokale ZLTO’s, het waterschap Aa en Maas, de Brabantse Milieufederatie, Wageningen UR, HAS Hogeschool, de provincie Noord-Brabant en AgriFood Capital aan vernieuwende projecten zoals de proeflocatie. De focus ligt daarbij op agrarische vernieuwing, bodemverbetering en landschaps- en natuurontwikkeling.

Sorghum
De proeflocatie werd feestelijk geopend in aanwezigheid van zo’n dertig ondernemers, bestuurders, studenten en andere belangstellenden uit de regio. Melkveehouder Geert Hol uit Odiliapeel verrichtte samen met de aanwezige bestuurders de openingshandeling door met zijn tractor sorghum in te zaaien. Sorghum is een potentieel alternatief voor snijmais in de Peel en een natuurlijke bodemverbeteraar. Het gewas is droogteresistent en heeft een grotere wortelmassa waardoor er meer organische stof aan de bodem wordt toegevoegd.

ZLTO, Wageningen Environmental Research en het Louis Bolk instituut testen op deze locatie de opbrengst, het watergebruik en het positieve effect van sorghum op de bestrijding van ondergrondverdichting. Melkveehouder Hol meet de invloed van het voer op de melkafgifte van zijn koeien. Daarnaast test hij met loonwerkersbedrijf Rovers uit Boekel, Van Berkel Biomassa & Bodemproducten en Agrifirm de optimale teeltmethoden uit.

Industriële hennep en biomassa producerende landschappelijke inpassing
Al eerder is op de proeflocatie industriële hennep ingezaaid. Gerald Megens van het Udense bedrijf OmniExtract onderzoekt wat de mogelijkheden zijn voor het winnen van lignine uit industriële hennep. Lignine zou als eco-vriendelijk bindmiddel door de chemische industrie kunnen worden gebruikt. Daarvoor gebruikt Megens een extractiemachine die voorheen dienst deed voor het ontzuren van archiefstukken. ‘Toen die markt instortte vanwege de crisis, ben ik gaan zoeken naar alternatieve benutting van mijn machine en kwam uit bij industriële hennep’, vertelt de ondernemer.

Ook verkent het naast de proeflocatie gelegen bedrijf Albers BV. samen met landschapsarchitect Sjef van Dongen van Fruitzforlife de mogelijkheden voor biomassaproductie in zijn landschappelijke inpassing. 

‘Aan de slag’
AgriFood Capital heeft de ambitie om Agro As de Peel te ontwikkelen tot agrarisch voorbeeldgebied van de toekomst. Matthie van Merwerode, wethouder gemeente Uden en bestuurlijke coördinator van deze ambitieuze gebiedsopgave: “Met de Proeflocatie Agro As de Peel gaan we hier concreet aan de slag met de transitie naar een duurzame sector. Dat doen we met alle betrokken partijen”.
Tijdens de Dutch Agri Food Week van dit jaar (9 t/m 19 oktober) worden de eerste resultaten van de proeven gepresenteerd.