Alternate Text

Voedselregio’s slaan handen ineen: Food NL

3 oktober 2018

Gezamenlijk profileren in Brussel

Op woensdag 10 oktober geven de regio’s Greenport Regio Venlo, AgriFood Capital Noordoost-Brabant en Regio Foodvalley in Brussel het startschot voor een intensieve samenwerking. De drie regio’s vormen een sterke coalitie om in Brussel één krachtige boodschap te kunnen afgeven. Dit gebeurt onder de werknaam Food NL. Zo kunnen de regio’s beter opkomen voor de regionale en economische belangen vanuit Nederland.

Bundeling van krachten in kennis, innovatie en voedselproductie
De voedselregio’s Greenport Regio Venlo, Regio Foodvalley en AgriFood Capital Noordoost-Brabant vertegenwoordigen de gehele keten van voedselproductie. De regio’s zetten zich in voor systeem doorbrekende innovaties en  een circulaire productie van voedsel. Dit gebeurt op basis van samenwerking met o.a. belangrijke sectoren als hightech en datascience.

Eén krachtige boodschap
De drie voedselregio’s lobbyen en profileren zich tot dusver elk apart in Brussel, terwijl ze dezelfde boodschap met andere woorden verkondigden. Bovendien kunnen de regio’s in Europa een sterkere vuist maken door samen op te trekken. Vandaar dat vorig jaar tijdens een bijeenkomst in het Europarlement, waarbij de regio’s te gast waren bij Europarlementariër Jan Huijtema, bestuurlijk is afgesproken om gezamenlijk op te trekken.

De lobby vindt plaats op dossiers als het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid, regionaal beleid én regelgeving bij voedselkwaliteit en -veiligheid van de EU. Ook spannen de voedselregio’s zich in om zo veel mogelijk investeringen naar zich toe te trekken. Het gaat om investeringen die met name nodig zijn om kringlooplandbouw mogelijk te maken, uitbraak van ziektes bij dieren zoveel mogelijk te voorkomen en antibioticagebruik bij dieren terug te dringen.

Tijdens de aftrap van de samenwerking op 10 oktober geven ook ambtelijke experts van de Europese commissie en Europarlementariërs hun visie op dit initiatief vanuit Nederland. Hierbij geven ze aan hoe zij de toekomst voor de voedselregio’s zien binnen de nieuwe Europese programmaperiode 2020 -2027.