Webinar Kringlooplandbouw in de praktijk | 7 december 14.00 - 16.00 u

De activiteiten van AgroProeftuin de Peel kunnen verder groeien dankzij Regio Deal Noordoost Brabant. Om deze nieuwe fase te markeren, organiseerden we een feestelijke digitale talkshow. We lieten zien wat de pioniers in kringlooplandbouw in AgroProeftuin de Peel al hebben bereikt. Ook vertelden we over de nieuwe mogelijkheden voor ondernemers. En samen met gedeputeerde van Landbouw Elies Lemkes-Straver en kringlooplandbouwexpert Martin Scholten wierpen we een blik op de toekomst van kringlooplandbouw in Noordoost-Brabant.

Kijk hier de webinar terug

Sprekers

Aan dit webinar werkten mee:

Partners

Deze inspirerende talkshow wordt met veel plezier mogelijk gemaakt door de partners van AgroProeftuin de Peel:

Programma

Programma

14.00 u | Introductie, doorgroei AgroProeftuin de Peel & extra ondersteuning pioniers
Lotte Sluiter, host
Ben Brands, voorzitter AgroProeftuin de Peel
Michiel Ytsma, programma-ontwikkelaar AgroProeftuin de Peel

14.10 u | De Boerderij van de Toekomst, praktijkinspiratie uit Flevoland
ir. Wijnand Sukkel, mede-oprichter & onderzoeker Open Teelten / AgroEcologie WUR

14.30 u | Twee pitches voor nieuwe experimenten: natte teelten & biobased innovation gardens
Hilke van den Elsen, waterschap Aa en Maas
Cor van Oers, manager Delphy - Biobased Innovation Gardens

15.00 u | Aan Tafel over de Toekomst van de Varkenshouderij
Erik Geene, varkenshouder en stuurgroeplid AgroProeftuin de Peel
Tjacko Sijpkens, directeur het Familievarken
Annechien ten Have-Mellema, varkenshouder en eigenaar Hamletz

15.30 u | Twee pitches voor nieuwe experimenten: bodemverbetering met bokashi & proeflocatie natuurinclusieve landbouw
Niki Thewissen, gemeente Haaren
Rick Derks, loonbedrijf Derks Haps

15.40 u | Duo-interview over de realisatie kringlooplandbouw in Noordoost-Brabant
Elies Lemkes-Straver, landbouwgedeputeerde Noord-Brabant
Martin Scholten, strategisch adviseur raad van bestuur van de WUR

16.00 u | Afsluiting


Ga voor een uitgebreid verslag van dit webinar naar de website van AgroProeftuin de Peel.

 

 

AgroProeftuin de Peel, the movie

 

Wijnand Sukkel (WUR)

 

Erik Geene, Tjacko Sijpkens en Annechien ten Have-Mellema

 

Martin Scholten (WUR) en gedeputeerde Elies Lemkes (provincie Noord-Brabant)