AgriFood Innovation: grensverleggende innovaties in agrifood met hightech

02 mei 2019

Op 13 mei a.s. gaat AgriFood Innovation officieel van start. Bedrijven en kennisinstellingen in en rondom Brabant werken samen met overheden aan grensverleggende innovaties door verbinding te maken tussen agrifood en high tech, ICT en data. Dit moet resulteren in innovatieve oplossingen die toegevoegde waarde leveren voor de economie en maatschappij.

AgriFood Innovation draagt bij aan de ontwikkeling van een duurzaam en innovatief agrifoodtech-cluster. Samenwerking tussen agrifood, hightech en data draagt bij aan vernieuwing in de voedselketen die nodig is om de sector toekomstbestendig te maken. Het programma AgriFood Innovation gaat als eerste aan de slag met drie kansrijke ambities op het gebied van een slimme varkensketen, het verwaarden van plantaardige reststromen en digitale gewasketens.

De initiatiefnemers van AgriFood Innovation zijn HAS Hogeschool, Technische Universiteit Eindhoven (Tu/E), Wageningen Universiteit & Research (WUR) en ZLTO. AgriFood Capital BV is verantwoordelijk voor de projectleiding. Hierbij werkt zij samen met Brainport Development NV, REWIN West-Brabant en de Brabantse Ontwikkelingsmaatschappij (BOM). Het initiatief wordt ondersteund door de provincie Noord-Brabant.

Professionals uit de gehele agrifood keten en hightech, ICT en datasector zijn welkom bij de kick-off op 13 mei op de campus van de Technische Universiteit Eindhoven. Kijk hier voor het programma en aanmelden.