Betrokkenheid bij regionale samenwerking groeit

2 november 2017

Nieuws

Ruim 50 raadsleden, bestuurders en ondernemers waren aanwezig bij de regionale bijeenkomst over de Omgevingskoers en de regionale samenwerking in Noordoost-Brabant. De bijeenkomst werd afgelopen woensdag avond georganiseerd door de Regio Noordoost-Brabant – de samenwerking van gemeenten en waterschappen in AgriFood Capital - bij IBN in Uden.

Midterm review regionale samenwerking
René Peerenboom, wethouder van Uden, heette alle deelnemers welkom. Na een korte inleiding door Carel Nobbe, directeur Regio Noordoost-Brabant, startte de werksessie over de midterm review van de publieke samenwerking in Noordoost-Brabant. Ton Hanegraaf, contactpersoon en lid van de projectgroep, leidde na de presentatie van de aanpak en inhoud door procestrekker Liesbeth de Theije de discussie met de aanwezige raadsleden in goede banen. De bevindingen uit de midterm review werden herkend en onderschreven. Hieronder het belang van een goede betrokkenheid van de raadsleden en het vergroten van het samenwerkingsgevoel. Het vervolgproces van de midterm review biedt een kans hiervoor. Afgesproken is dat de raadsleden actief bij het vervolgproces worden betrokken.

Omgevingskoers Noordoost-Brabant
Voor de werksessie Omgevingskoers die volgde, schoven ook andere partijen aan. Linda IJsseldijk, projectleider namens de regio van de Omgevingskoers,  trapte af met een toelichting op de inhoud en het proces van de Omgevingskoers*. Hierna ging iedereen actief aan de slag met de uitwerking van drie thema’s. Dit waren versterken van de regionale innovatie-, agglomeratie- en omgevingskracht. Duidelijk werd dat zonder innovatie geen transitie naar een duurzaam voedselproductiesysteem mogelijk is. Innovatie vraagt ruimte om te experimenteren. Deze ruimte zullen de overheden gezamenlijk moeten geven.

Hoe verder?
De aanwezigen gaven aan meer betrokken te willen worden bij de vervolgtrajecten van beide regionale onderwerpen. De raadsleden vragen hierbij om heldere communicatie en duidelijke afspraken over de rollen van alle betrokkenen. De Regio Noordoost-Brabant gaat aan de slag met de vragen en suggesties die deze avond zijn opgehaald.

 

*De Omgevingskoers Noordoost-Brabant omvat de belangrijkste opgaven en ambities voor de fysieke leefomgeving die noodzakelijk is voor een koploperspositie van onze agrifoodregio. Het doel is om op alle niveaus– van gemeente tot provincie – de samenwerking te versterken om Noordoost-Brabant te ontwikkelen tot één van de slimste en duurzaamste agrifood regio’s. De Omgevingskoers Noordoost-Brabant zal met dit doel worden ingebracht bij de provincie voor de provinciale Omgevingsvisie.

 

Ik wil op de hoogte gehouden worden van de ontwikkelingen binnen Agrifood Capital.

Ik ben ouder dan 16 jaar en ga akkoord om de nieuwsbrief te ontvangen. Voor meer informatie over je rechten, inschrijven en uitschrijven zie onze privacy verklaring.

Gezocht: mensen met een passie voor agrifood!

Noordoost-Brabant is de unieke topregio in AgriFood. Een plek waar aanpakkers, vernieuwers en uitblinkers laten zien wat ze in huis hebben. Hier groeien we sámen door innovaties naar de markt te brengen, bij te dragen aan duurzaamheid, jonge mensen op te leiden en stevig in te zetten op het brede netwerk. Onze projecten – in alle soorten en maten – zijn interessant voor organisaties die actief zijn in de agrifood sector óf daarbuiten.

We zijn altijd op zoek naar inspirerende mensen of bedrijven die zich aan willen sluiten. Bent u op zoek naar een samenwerking? Of heeft u misschien een springplank voor talent te bieden? Welkom bij AgriFood Capital.

We doen het gewoon. Doet u ook mee?