Boeren overhandigen sleutel van hun bedrijf aan AgriFood Capital

30 juni 2017

Nieuws

Op 29 juni jl. namen Lambert Verheijen en Marnix Bakermans (bestuurders van Regio Noordoost Brabant) uit handen van zo’n 120 boeren in Uden een petitie en symbolisch de sleutel van hun bedrijf in ontvangst. Met deze actie roepen de boeren de Regio op om met de Provincie Noord-Brabant om de tafel te gaan. Veel boeren vrezen namelijk voor de toekomst van hun bedrijf. Dat komt door het pakket van maatregelen dat de Provincie wil vaststellen om de veehouderij sneller te verduurzamen. 

Eerder dit jaar drong Regio Noordoost Brabant bij de provincie aan op een zorgvuldig proces voor de verduurzaming van de sector. Dat is van belang voor behoud van de sector. De veehouderij is hier immers een belangrijke economische drager. Wil de sector verduurzamen, dan is transitie echt nodig. Dat vraagt om een gezamenlijke aanpak. Sinds 2016 hebben de Noordoost-Brabantse gemeenten daarom samen ‘emissievrij in 2025’ als stip aan de horizon vastgesteld. In dat kader werken ze in AgriFood Capital samen met ondernemers en kennisinstellingen aan duurzame mestverwaarding, aanpak van vrijkomende agrarische bebouwing (VABs), proeftuin Agro As de Peel, emissievrije veehouderij, (volks)gezondheid en innovatieve programma's die werken aan de voedselketen van de toekomst.

Op 7 juli a.s. is de besluitvoering van Provinciale Staten over het aangekondigde maatregelenpakket. De bestuurders lieten de boeren weten na deze datum samen met de betrokken partijen de gevolgen van de besluitvorming in goede banen te willen leiden.

 

Ik wil op de hoogte gehouden worden van de ontwikkelingen binnen Agrifood Capital.

Ik ben ouder dan 16 jaar en ga akkoord om de nieuwsbrief te ontvangen. Voor meer informatie over je rechten, inschrijven en uitschrijven zie onze privacy verklaring.

Gezocht: mensen met een passie voor agrifood!

Noordoost-Brabant is de unieke topregio in AgriFood. Een plek waar aanpakkers, vernieuwers en uitblinkers laten zien wat ze in huis hebben. Hier groeien we sámen door innovaties naar de markt te brengen, bij te dragen aan duurzaamheid, jonge mensen op te leiden en stevig in te zetten op het brede netwerk. Onze projecten – in alle soorten en maten – zijn interessant voor organisaties die actief zijn in de agrifood sector óf daarbuiten.

We zijn altijd op zoek naar inspirerende mensen of bedrijven die zich aan willen sluiten. Bent u op zoek naar een samenwerking? Of heeft u misschien een springplank voor talent te bieden? Welkom bij AgriFood Capital.

We doen het gewoon. Doet u ook mee?