Minister noemt AgroProeftuin de Peel als ‘experimenteergebied’

18 juni 2019

Nieuws

Minister Schouten van Landbouw, Natuurbeheer en Voedselkwaliteit (LNV) wil de landbouw toekomstbestendig maken. Om dit te bereiken, heeft ze onder andere vijf experimenteergebieden voor kringlooplandbouw aangewezen. Een van deze gebieden is AgroProeftuin de Peel van AgriFood Capital, als onderdeel van en in verbinding met het Interbestuurlijk Actieprogramma Zuidoostelijke zandgronden (IBP Vitaal Platteland).

Ben Brands, bestuurlijk trekker van AgroProeftuin de Peel, is verheugd: “Het aanwijzen van de Proeftuin als experimenteergebied is belangrijk om de vernieuwing in de landbouw sneller en beter voor elkaar te krijgen”.

In 2030 zou Nederland koploper in kringlooplandbouw moeten zijn. In het onlangs gepubliceerde Realisatieplan Visie LNV wordt concreet uitgelegd hoe het Ministerie de omschakeling naar kringlooplandbouw wil stimuleren. Met als doel om waardevol voedsel te kunnen produceren zonder verspilling. Op een duurzame manier die goed is voor natuur, milieu en klimaat. En met een sterke economische positie van boeren en tuinders als vertrekpunt.

In het IBP Vitaal Platteland werken de gemeenten en waterschappen van de regio’s Noordoost-Brabant en Zuidoost-Brabant, Noord-en Midden-Limburg en de Provincies Noord-Brabant en Limburg samen aan de transitie van de landbouw en aan een vitaal platteland in de Peel. “In de komende periode zullen we met deze partijen en met de Minister in overleg gaan hoe we de status van het experimenteergebied kunnen inzetten. Het bedrijfsleven en de kennisinstellingen worden hier nadrukkelijk bij betrokken. Onze handen jeuken om hiermee snel aan de slag te gaan”, sluit Ben Brands af.

Ik wil op de hoogte gehouden worden van de ontwikkelingen binnen Agrifood Capital.

Ik ben ouder dan 16 jaar en ga akkoord om de nieuwsbrief te ontvangen. Voor meer informatie over je rechten, inschrijven en uitschrijven zie onze privacy verklaring.

Gezocht: mensen met een passie voor agrifood!

Noordoost-Brabant is de unieke topregio in AgriFood. Een plek waar aanpakkers, vernieuwers en uitblinkers laten zien wat ze in huis hebben. Hier groeien we sámen door innovaties naar de markt te brengen, bij te dragen aan duurzaamheid, jonge mensen op te leiden en stevig in te zetten op het brede netwerk. Onze projecten – in alle soorten en maten – zijn interessant voor organisaties die actief zijn in de agrifood sector óf daarbuiten.

We zijn altijd op zoek naar inspirerende mensen of bedrijven die zich aan willen sluiten. Bent u op zoek naar een samenwerking? Of heeft u misschien een springplank voor talent te bieden? Welkom bij AgriFood Capital.

We doen het gewoon. Doet u ook mee?