Mogelijkheden voor lokale compostketen onderzocht

8 februari 2019

Nieuws

Sinds de afgelopen twee jaar voert HAS Hogeschool in AgroProeftuin de Peel onderzoeken uit naar bodemverbetering door het gebruik van organische reststromen. Het doel van deze onderzoeken is om lokaal kringlopen te sluiten.

Student Remco Flikweert onderzocht hoe een lokale compostketen er uit zou moeten zien. Voor lokale ondernemers is dit een kans om continu te beschikken over goede compostkwaliteit, daarmee de bodem te verbeteren en de opbrengst te verhogen. Voor gemeenten en het waterschap biedt een compostketen een kans om met het groenafval en gft kringlopen te sluiten.

In aanwezigheid van zo’n 30 bestuurders en ambtenaren van gemeenten, composteerders, loonwerkers en agrariërs presenteerde Remco op 7 februari jl. drie mogelijke scenario’s. Bij deze scenario’s zijn ook de kosten in kaart gebracht. Het onderzoeksrapport is op te vragen bij projectleider Mieke van Eerten: m.vaneerten@has.nl.

AgroProeftuin de Peel stimuleert vernieuwing in de agro-sector in Noordoost-Brabant. Hier is kringlooplandbouw in uitvoering. Meer weten of op zoek naar ruimte voor onderzoek? Neem contact op met Michiel Ytsma, programmamanager AgroProeftuin de Peel: m.ytsma@agrifoodcapital.nl.

 

Ik wil op de hoogte gehouden worden van de ontwikkelingen binnen Agrifood Capital.

Ik ben ouder dan 16 jaar en ga akkoord om de nieuwsbrief te ontvangen. Voor meer informatie over je rechten, inschrijven en uitschrijven zie onze privacy verklaring.

Gezocht: mensen met een passie voor agrifood!

Noordoost-Brabant is de unieke topregio in AgriFood. Een plek waar aanpakkers, vernieuwers en uitblinkers laten zien wat ze in huis hebben. Hier groeien we sámen door innovaties naar de markt te brengen, bij te dragen aan duurzaamheid, jonge mensen op te leiden en stevig in te zetten op het brede netwerk. Onze projecten – in alle soorten en maten – zijn interessant voor organisaties die actief zijn in de agrifood sector óf daarbuiten.

We zijn altijd op zoek naar inspirerende mensen of bedrijven die zich aan willen sluiten. Bent u op zoek naar een samenwerking? Of heeft u misschien een springplank voor talent te bieden? Welkom bij AgriFood Capital.

We doen het gewoon. Doet u ook mee?