Stevige maatregelen voor versterking van de leefomgeving en mobiliteit in Noordoost-Brabant

30 november 2017

Nieuws

Vandaag zetten de Provincie Noord-Brabant en AgriFood Capital belangrijke stappen om de ambitie ‘topregio in agrifood’ een stevige basis te geven. De Regio Noordoost-Brabant, de overheidssamenwerking in AgriFood Capital, presenteerde officieel de regionale klimaataanpak en maatregelen voor verduurzaming van de leefomgeving. Ook stelden de gemeenten, de provincie Noord-Brabant, Rijkswaterstaat en de politie het regionale Uitvoeringsprogramma 2018 voor verkeer en vervoer vast.

Gedeputeerde Erik van Merrienboer van Ruimte en Financiën nam de regionale Klimaataanpak in ontvangst van Lambert Verheijen. De Klimaataanpak omvat het maatregelenpakket van de samenwerkende gemeenten en waterschappen in Noordoost-Brabant om de gevolgen van het veranderende klimaat zoveel mogelijk te beperken.

Daarna nam de gedeputeerde de Omgevingskoers Noordoost-Brabant in ontvangst van bestuurlijk trekker en wethouder René Peerenboom. Met deze handeling is de Omgevingskoers officieel ingebracht als bouwsteen voor de Omgevingsvisie die de provincie opstelt.

Het is belangrijk om op gemeentelijk, regionaal en op provinciaal niveau de visies op de fysieke inrichting van (sub)regio's zo goed mogelijk op elkaar af te stemmen. Dat is van belang voor bijvoorbeeld het aanleggen van nieuwe wegen, het bouwen van nieuwe woningen en het verduurzamen van de agrarische sector. Met als uiteindelijke doel om goed te wonen, leven en werken in Noord(oost)-Brabant.

Voor de uitvoering van de klimaataanpak en verkeers- en mobiliteitsprogramma in de regio trekt de provincie - GS moet dat formeel nog bekrachtigen -  in totaal bijna 5 miljoen euro uit. Klimaatbestendigheid, een duurzaam ingerichte leefomgeving, en duurzame en veilige bereikbaarheid zijn de randvoorwaarden om Noordoost-Brabant te ontwikkelen tot topregio in agrifood. 

Lees hier het persbericht.

Ik wil op de hoogte gehouden worden van de ontwikkelingen binnen Agrifood Capital.

Ik ben ouder dan 16 jaar en ga akkoord om de nieuwsbrief te ontvangen. Voor meer informatie over je rechten, inschrijven en uitschrijven zie onze privacy verklaring.

Gezocht: mensen met een passie voor agrifood!

Noordoost-Brabant is de unieke topregio in AgriFood. Een plek waar aanpakkers, vernieuwers en uitblinkers laten zien wat ze in huis hebben. Hier groeien we sámen door innovaties naar de markt te brengen, bij te dragen aan duurzaamheid, jonge mensen op te leiden en stevig in te zetten op het brede netwerk. Onze projecten – in alle soorten en maten – zijn interessant voor organisaties die actief zijn in de agrifood sector óf daarbuiten.

We zijn altijd op zoek naar inspirerende mensen of bedrijven die zich aan willen sluiten. Bent u op zoek naar een samenwerking? Of heeft u misschien een springplank voor talent te bieden? Welkom bij AgriFood Capital.

We doen het gewoon. Doet u ook mee?