Activiteitenverslag 2021

11 februari 2022

Speciaal voor de gemeenten en waterschappen in Noordoost-Brabant maakt AgriFood Capital elk jaar een Activiteiten(jaar)verslag. Onlangs is het Activiteitenverslag van 2021 gepubliceerd.

Van idee tot uitvoering
Directeur Roel Schutten licht toe hoe de partijen in AgriFood Capital samenwerken aan een duurzamere toekomst van ons voedsel. En hoe het voedselsysteem van morgen bijdraagt aan brede welvaart en toekomstperspectief voor inwoners in Noordoost-Brabant.

“Door mensen en bedrijven met concrete initiatieven te helpen om van idee tot uitvoering te komen. Met kennis en expertise. Met waardevolle contacten en samenwerkingspartners. Door toegang te geven tot kapitaal of door een betrokken sparringpartner te zijn. Door activiteiten en initiatieven zichtbaar te maken; in de regio en daarbuiten. Mede dankzij onze lange termijn strategie, vastgelegd in de Strategische Agenda 2030, hebben we in Noordoost-Brabant daarvoor nu veel in huis.”

Flinke stappen gezet
Overheden, kennisinstellingen en bedrijven hebben elkaar sinds de start van AgriFood Capital 2014 steeds beter gevonden. Roel: “Samen hebben we de afgelopen jaren flinke stappen gezet in de beschikbaarheid van middelen om concrete initiatieven mogelijk te maken. Regio Deal Noordoost Brabant, maar ook de Innovatieagenda Landbouw en Voedsel samen met de provincie Noord-Brabant en o.a. Brainport Eindhoven zijn daar mooie resultaten van. Bijvoorbeeld om de omslag naar kringlooplandbouw in onze regio een stevige impuls te geven.”

Lees hier het Activiteitenverslag 2021.