AgroProeftuin de Peel stelt percelen en subsidie beschikbaar

04 februari 2022

In AgroProeftuin de Peel werken pioniers aan kringlooplandbouw. De proeftuin ondersteunt agrarische ondernemers uit Noordoost-Brabant in hun onderzoeksprojecten met grond, geld, kennis en netwerk

Percelen voor proeven
Wil jij als agrarisch ondernemer een bijzonder gewas of een alternatieve teeltmethode uitproberen? Of wil je iets nieuws op het gebied van kringlooplandbouw laten zien in de praktijk? Dat kan op de proeflocatie aan de Middenpeelweg bij Odiliapeel.

Vanaf dit voorjaar komen er weer enkele percelen beschikbaar. Aanmelden kan tot 14 februari. De proefvelden zijn kosteloos te gebruiken en HAS Hogeschool biedt begeleiding bij de proeven. Kijk op de website van AgroProeftuin de Peel voor meer informatie en aanmelden.

Subsidieregeling Kringlooplandbouw
Deze subsidie van maximaal 50.000 euro is bedoeld voor projecten waarin tenminste twee partijen samenwerken aan een duurzame landbouw. Het gaat om projecten die een verbetering opleveren voor het milieu (kwaliteit van bodem, water en/of lucht) of die een positieve impact hebben op de natuur, het landschap of maatschappelijke waarden in het gebied.

De deadlines voor het indienen van een aanvraag in 2022 zijn:

  • 23 februari 
  • 26 april 
  • 8 juni 
  • 4 augustus 
  • 13 oktober 

Wil je subsidie aanvragen? Ga voor alle informatie naar de website van AgroProeftuin de Peel.