Boeren met meer kennis over precisielandbouw

24 februari 2022

“Precisielandbouw deed mijn opa ook al: het is niks meer of minder dan het juiste doen, op het juiste moment op de juiste plek”, aldus Jacob van den Borne, gastheer en spreker op de eerste editie van ‘Boeren met Kennis' van AgroProeftuin de Peel.

Vrijdag 18 februari vond de eerste van de vier themadagen 'Boeren met Kennis' van AgroProeftuin de Peel plaats. Het thema van deze dag was ‘Het hele jaar groen met data & tech’.

Belang van data
Dataverzameling en de inzet van techniek kan antwoord geven op uitdagingen van veel boeren. Tijdens deze praktijkdag verdiepten 18 agrarische ondernemers zich in het belang van data & tech, op de plek waar precisielandbouw is geboren: bij aardappelteler Jacob van den Borne in zijn Praktijkcentrum voor Precisielandbouw. 

data is kennis

Aan de hand van praktijkverhalen vertelde Jacob hoe hij data en tech inzet op zijn bedrijf. Zeer inspirerend want hij gaat daarin vrij ver. Met zijn verzameling drones, de manier waarop hij deze inzet en de onmisbare kennis die hij opdoet door het verzamelen van data, werkt hij op een hele andere manier dan de meeste van zijn collega’s.

Zo wilde Jacob bijvoorbeeld weten waarom sommige delen van zijn grond 80 ton aardappelen opleverde, en andere 30. Hij deed onderzoek naar de vochthuishouding van zijn bodem, welke onkruiden waar opkwamen en wat voor signaalfunctie zij hebben. En hij bestudeerde historische kaarten om te ontdekken wat de grondgeschiedenis achter elk stukje perceel is.

Pionier in precisielandbouw
Jacob is bij uitstek dé pionier op het gebied van precisielandbouw. Hij deelt zijn grote schat aan kennis graag en bevlogen. Een van de hamvragen die Jacob zich bij elk experiment stelt is: “Wat is mijn doel? Dus wat hoop ik dat het experiment oplevert, letterlijk en figuurlijk. Het is leuk om allerlei data te verzamelen, maar wat doe je daar vervolgens mee. Daar gaat het uiteindelijk om. Als je dat eenmaal scherp hebt: Gewoon doen, gewoon beginnen!”

Lees verder op de website van AgroProeftuin de Peel.

Nog drie themadagen
Deze themadag maakt onderdeel uit van de reeks 'Boeren met Kennis' van AgroProeftuin de Peel. De deelnemers gaven een gemiddelde score van 8,5 voor deze dag. Kijk hier voor meer info over de themadagen die nog volgen. Inschrijven is nog steeds mogelijk. 


AgroProeftuin de Peel is een samenwerking van AgriFood Capital (aanvoerder), RNOB, de provincie Noord-Brabant, ZLTO, HAS Hogeschool en Wageningen UR. Dit innovatieconsortium wordt mede gefinancierd door Regio Deal Noordoost Brabant en het Interbestuurlijk Programma Vitaal Platteland.