Call ACTTiVAte open voor MKB-ers met crossover innovaties

02 juni 2017

Op 1 juni jl. is de call opengegaan van het Europese Horizon 2020-programma ACTTiVAte. MKB-ers uit vijf Europese landen, waaronder Nederland, kunnen tot 5 september van dit jaar voorstellen indienen voor ‘crossover innovatieprojecten’. Dit zijn projecten gericht op technologie-transfer tussen de sectoren agrifood, health, ICT en/of aerospace.

ACCTTiVAte stimuleert dat innovaties in het ene vakgebied ook kunnen worden toegepast in andere sectoren. Door de technologische overdracht tussen de sectoren te stimuleren, worden nieuwe waardenketens en groei-economieën mogelijk gemaakt. De Nederlandse partners in het programma zijn AgriFood Capital, Oost NV en Wageningen UR Economic Research. 

De beste 50 inzendingen krijgen support van ACTTiVAte. De top 30 krijgt zelfs de kans om binnen een jaar een prototype te ontwikkelen. Daarvoor is een subsidie van EUR 46.000 per project beschikbaar (tot 100% van het investeringsbedrag). De deelnemers worden daarbij ondersteund met een training en coaching. Selectiecriteria zijn de innovatieve waarde, regionale impact en de marktrelevantie van het voorstel.

Kijk voor meer informatie en indienen van een voorstel op de website van ACCTTiVAte. Contactpersoon van AgriFood Capital is Simon Maas, s.maas@agrifoodcapital.nl.