De kansen van dataficatie voor de agrifood sector

13 oktober 2017

Bij veel bedrijven staat big data hoog op de agenda. Dat is niet zonder reden: de hoeveelheid data bij bedrijven verdubbelt elke twee jaar. Ook in de agrifood sector zal dataficatie de komende jaren alleen maar verder toenemen.

In samenwerking met AgriFood Capital, Grow Campus, Jheronimus Academy of Data Science (JADS), HAS Hogeschool en ZLTO deed de BOM verkennend onderzoek naar de impact van dataficatie in de agrofood-sector. De uitkomst hiervan is verwerkt in het e-zine ‘Dataficatie in agrofood’.

Het e-zine bevat inspirerende voorbeelden van slimme toepassingen van big data om vraag en aanbod beter op elkaar af te stemmen. Van nieuwe businessmodellen die door big data ontstaan. Wat is de status van dataficatie bij ondernemingen in de verschillende schakels van de agrifood keten? Welke kansen en uitdagingen liggen er? Download het e-zine voor inspiratie of neem contact op met Chantal Dietvorst van de BOM cdietvorst@bom.nl