Versterking startup ecosysteem uit de startblokken
 • Startups
 • Netwerk

06 juni 2024

Versterking startup ecosysteem uit de startblokken

Met de aanstelling van startup expert en ervaringsdeskundige Jonie Oostveen als kwartiermaker is de Ontwerpfase van ’Versterking Startup ecosysteem’ in Noordoost-Brabant van start gegaan. In dit nieuwe project ontwikkelt AgriFood Capital samen met RNOB een meerjarige dienstverlening voor innovatieve startende bedrijven in Noordoost-Brabant.

Nieuwe banen en bedrijvigheid  

In de economische ontwikkeling van regio’s spelen innovatieve startups een belangrijke rol. Want ze brengen nieuwe bedrijvigheid en banen. Startups jagen innovatie en bedrijvigheid aan door bijvoorbeeld nieuwe ideeën en technologieën in de markt te brengen. Door nieuwe banen te creëren, trekken startups bovendien (jong) talent aan. Daarnaast kunnen startups bestaande bedrijven stimuleren om efficiënter en innovatiever te worden doordat ze de concurrentie vergroten of kosten weten te besparen. 

Ook brengen startups kapitaal naar de regio omdat ze investeerders aantrekken. Tot slot helpen startups de economie te diversifiëren door nieuwe sectoren en industrieën te ontwikkelen en verbindingen tussen de verschillende economische sectoren te leggen. Kortom, startups zorgen voor nieuwe dynamiek en versterken de economische veerkracht van regio’s. Daarom is het belangrijk voor regio’s om te beschikken over een goede dienstverlening aan startups.

 

Versterking startup ecosysteem uit de startblokken

Stevige basis voor ondernemerschap

“Het is van groot belang dat Noordoost-Brabant een goed vestigingsklimaat biedt voor startende ondernemers”, aldus Sander Groenen, directeur AgriFood Capital. “Ondernemerschap begint veelal vanuit de ambitie om als ondernemer je eigen koers te varen op basis van een innovatie of vanuit specifieke kansen die je in de markt ziet. In de startup-fase hebben ondernemers te maken met vele uitdagingen. Het is dus belangrijk dat startende ondernemers goede begeleiding krijgen. Daarom werken we nu in Noordoost-Brabant samen met andere partijen aan de versterking van het startup ecosysteem. Een ecosysteem waarin startups toegang hebben tot de juiste kennis, kennissen en kapitaal. Dat geldt overigens niet alleen voor startups in agri & food maar voor startups in álle sectoren.” 

Uitvoering in vier fasen

De uitvoering van het project ‘Versterking Startup ecosysteem is onderverdeeld in vier fasen: Verkenning, Ontwerp, Bouw en Gebruik & doorontwikkeling. In de verkenningsfase deed adviesbureau Strategy Unit in opdracht van AgriFood Capital en RNOB onderzoek naar de haalbaarheid van een gedegen ondersteuning voor startups in Noordoost-Brabant. Het eindrapport (juli 2023) omvat adviezen over de te realiseren ondersteuningsinfrastructuur, de dienstverlening en de samenwerking tussen gemeenten en andere partners. 

AgriFood Capital gaat de adviezen uit dit rapport nu verder brengen. Kwartiermaker Jonie Oostveen is aan de slag met de Ontwerpfase. Hij wordt bijgestaan door Henri van Mil, eveneens expert en adviseur op gebied van startups en scaleups. Het streven is om het concept-Ontwerp in begin oktober ter besluitvorming voor te leggen aan het portefeuillehoudersoverleg (poho) Economie. Bij ‘groen licht’ start AgriFood Capital daarna met de bouwfase van de nieuwe regionale voorziening voor startups. 

“Met meer dan 20 jaar ervaring in de startup wereld, van piepkleine initiatieven tot grote namen zoals Spotify, zie ik een enorme kans voor Noordoost-Brabant”, vertelt Jonie. “Bij JADS Playground heb ik vier jaar lang in 's-Hertogenbosch gewerkt met startups. Daar zag ik de noodzaak voor een gezamenlijk startup initiatief in de regio. Ik kijk er enorm naar uit om deze uitdaging aan te gaan en onze visie te realiseren!”
 

Betere ontsluiting 

“Dat wil niet zeggen dat we al die tijd startups in onze regio niet kunnen helpen”, zeggen wethouders Maarten Jilisen en Jan Goijaarts, bestuurlijke trekkers van dit project vanuit RNOB. “Integendeel! Onze regio beschikt over diverse programma’s en faciliteiten voor startups. Alleen weten startende ondernemers deze niet altijd even goed te vinden. Dit project is er vooral op gericht om wat er in onze regio is, beter te ontsluiten en waar nodig, de dienstverlening aan startups verder te verbeteren. Daarom spreken we ook bewust van versterking van het startup ecosysteem.” 
 

Verbinding met andere regio’s

De andere Brabantse regio’s beschikken al over goed werkende startup ecosystemen waaronder The Gate in Zuidoost-Brabant. De provincie Noord-Brabant vervult een verbindende rol tussen de regio’s en hun programma’s met het Brabantbrede programma Braventure

Ook interessant voor jou

 • Ondernemers
 • Startups
 • Innovatiehub
 • Data & Tech
 • Skills & talent

100+ bedrijven digitaliseren al met Klikopmorgen

05 juli 2024
 • Ondernemers
 • Startups
 • Landbouw
 • Voedselverwerking
 • Financiëring

Nieuwe subsidieregeling stimuleert innovatie in de Peel e.o.

03 juli 2024
 • Startups
 • Netwerk

Brabant derde grootste startup provincie van Nederland

27 juni 2024