Werkgevers investeren in werknemers via Taalakkoord

29 augustus 2017

Werknemers die moeite hebben met de Nederlandse taal kunnen hun werk niet goed doen. Deze taalachterstand kan onder andere leiden tot lagere productiviteit, veiligheidsproblemen, meer ziekteverzuim en uiteindelijk inefficiënte bedrijfsvoering.

Het is in het belang van zowel werkgevers als werknemers om de Nederlandse taalvaardigheid in bedrijven te stimuleren. Goed kunnen lezen, schrijven en communiceren zorgt er namelijk ook voor dat mensen meer zelfvertrouwen krijgen en sociaal vaardiger worden. In 2015 hebben het Ministerie van SWZ en werkgevers in 2015 daarom het Taalakkoord ondertekend. Met als ambitie: een goede Nederlandse taalvaardigheid voor alle werknemers.

In Noordoost-Brabant hebben inmiddels diverse partijen het Taalakkoord ondertekend, waaronder IBN, CSU, Weener XL, ROC De Leijgraaf, Koning Willem 1 College, WSD, de gemeente Veghel evenals kinderdagverblijven de Toverfluit en Stap voor Stap. Gemeente Oss gaat het Taalakkoord komend najaar ondertekenen.

Ook meedoen?
Werkgevers in Noordoost-Brabant die ook willen investeren in de taalvaardigheid van hun werknemers kunnen contact opnemen met het Servicepunt Leren en Werken Noordoost-Brabant: www.lerenenwerkennob.nl of wilma.vanantwerpen@lerenenwerken.nl.  Deze uitvoeringsorganisatie van AgriFood Capital Werkt! draagt bij aan de regionale ambitie van een leven lang leren.