Het Familievarken komt eraan

05 september 2017

In de veehouderij worden steeds meer initiatieven ontwikkeld die bijdragen aan een schone en duurzame sector. Zo krijgt in onze agrifood regio ‘Het Familievarken’ steeds meer vorm. Deze innovatie staat voor een vernieuwend stalconcept waarin het welzijn van de varkens voorop staat. Varkens kunnen heel goed ruiken, zijn heel intelligent, praten met elkaar en leren van elkaar en leven het liefst met de hele familie bij elkaar. Samen met varkensboeren, wetenschappers, technologen, architecten en bouwers is daarom nagedacht over de Familievarkensstal waar varkens een prettiger leven hebben zonder stress. 

De Familievarkensstal voldoet aan alle (toekomstige) milieueisen en is een belangrijke stap op weg naar een emissie loze veehouderij in Noordoost-Brabant. Het familievarken was nooit ontstaan zonder familie, waaronder ook AgriFood Capital.  

Er wordt hard gewerkt aan de bouw van de eerste Familiestal in Boekel. Kijk op www.hetfamilievarken.nl voor meer informatie. Alle nieuwste ontwikkelingen zijn ook te volgen via www.facebook.com/Familievarkensstal.