Ondersteuning voor ‘out-of-the-box’-projecten voor meer biodiversiteit

14 september 2017

Stichting Landschap, Natuur en Milieu Haaren en Streekfonds Het Groene Woud dagen bewoners van Het Groene Woud uit om met ‘out-of-the-box’ voorstellen te komen voor vergroting van de biodiversiteit in het gebied. Voor de uitvoering van de beste voorstellen zijn vouchers beschikbaar van € 250,-, € 500,- of € 1.000,-. Vanuit Streekfonds Het Groene Woud is bovendien € 10.000,- beschikbaar gesteld voor projecten en activiteiten die op een vernieuwende manier bijdragen aan het vergroten van de soortenrijkdom.

Vernieuwende ideeën kunnen nog tot 30 september a.s. worden ingediend. Kijk hier voor meer informatie en inzenden. Een grotere biodiversiteit draagt bij aan een veerkrachtige leefomgeving, één van de ambities van AgriFood Capital.