Open werksessie Omgevingskoers 1 november – Save the Date

20 september 2017

Op 1 november a.s. organiseert Regio Noordoost-Brabant ’s avonds (20.30 - 22.00 uur) in Uden een werksessie rond de Omgevingskoers. De Omgevingskoers omvat de regionale bouwstenen voor de Omgevingsvisies van de provincie, gemeenten en waterschappen. Het concept is opgesteld mede op basis van de input van de in 2016 georganiseerde Bestuurscafés. 

Tijdens de werksessie wordt onderzocht hoe op lokaal niveau invulling te geven aan de Omgevingskoers. Deze sessie is bedoeld – en vrij toegankelijk - voor afgevaardigden van gemeenten (incl. raadsleden), bedrijven en kennisinstellingen uit Noordoost-Brabant. Details (programma, locatie) en uitnodiging volgen zo spoedig mogelijk. Volg hiervoor het nieuws op de website en social media. Voor meer informatie: Linda IJsseldijk linda.ijseldijk@uden.nl.

De open werksessie Omgevingskoers volgt direct op de bijeenkomst van de Klankbordgroep Raadsleden van AgriFood Capital. Deze bijeenkomst zal gewijd zijn aan de midterm review van de regionale samenwerking in Noordoost-Brabant. Voor deze gelegenheid worden behalve de leden van de Klankbordgroep ook alle andere raadsleden uit de regio. Ook de uitnodiging voor dit overleg volgt binnenkort.