Nederlandse regio’s bundelen krachten in agrifood

04 oktober 2017

Van 9 t/m 12 oktober vindt in Brussel de 2017 editie plaats van de Open Days - Europese Week van Regio's en Steden plaats. Tijdens dit jaarlijkse, vierdaagse event wisselen afgevaardigden van regionale en lokale overheden samen met deskundigen en academici kennis, ervaringen en good practices uit op het gebied van regionale en stedelijke ontwikkeling.

Samen optrekken in agrifood dossiers
Bestuurders van de regio’s Venlo, AgriFood Capital Noordoost-Brabant en Food Valley zullen elkaar daar ontmoeten in het kader van een gezamenlijke lobby in relevante agrifood dossiers bij de Europese Commissie. Deze nationale én internationale samenwerking is belangrijk in het kader van de internationale profilering van Noord(oost)-Brabant als topregio in agrifood.

Workshop Europese Regio van de Gastronomie
Tijdens deze Week organiseert het European Regions of Gastronomy platform op 11 oktober de workshop Food and gastronomy as innovation drivers for more resilient regions. De Europese regio’s Catalonië, Noord-Brabant, Oost-Lombardije en Sibiu geven tijdens deze workshop hun visie op de toegevoegde waarde van de focus op gastronomie voor een regio. De regio’s zetten zich gezamenlijk in voor een betere kwaliteit van leven in Europa en in hun eigen gebieden. Dit doen zij door in te zetten op het belang van (agri)food cultuur en goed, gezond en heerlijk eten. Hiervoor stimuleren de regio’s de samenwerking tussen partijen in de hele agrifood keten. Binnen én buiten de eigen regiogrenzen.

De provincie Noord-Brabant en AgriFood Capital werken mee aan deze workshop in het kader van het kroonjaar 2018 waarin Brabant met het thema “We Are Food” een jaar lang Europese Regio van de Gastronomie is.