Nieuwe praktijkschool in Oss feestelijk geopend

31 oktober 2017

Op 6 oktober jl. werd de nieuwe Praktijkschool De Singel in Oss in aanwezigheid van wethouders, netwerkpartners en andere genodigden feestelijk geopend. Het nieuwe schoolgebouw is ontwikkeld in een bestaand bedrijfspand. Hierdoor is er veel ruimte voor praktijklokalen. In een unieke samenwerking geven Het Hooghuis en Kentalis samen in De Singel uitvoering aan passend onderwijs. De nieuwe praktijkschool biedt niet alleen onderdak aan de leerlingen van het reguliere onderwijs maar is nu ook voor de leerlingen met een taal-en/of ontwikkelachterstand van Kentalis.

De leerlingen op deze school doen naast algemene kennis ook praktijkgerichte werkervaring op. Ze leren op school bijvoorbeeld lassen, motorvoertuigtechniek en winkelwerkzaamheden. Omdat de leerlingen ook op locatie bij werkgevers les krijgen, kunnen ze wat ze geleerd hebben meteen in praktijk brengen. Op deze manier worden de leerlingen goed voorbereid op deelname aan de maatschappij.

Een inspirerend voorbeeld van samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven dat past in de ambitie van AgriFood Capital Werkt! om kwetsbare jongeren een zo goed mogelijke start op de arbeidsmarkt te geven.