Ontbijtbijeenkomst Strategische Personeels-planning goed ontvangen

28 juni 2017

Zo’n 20 enthousiaste MKB-ondernemers woonden op 28 juni jl. de ontbijtsessie ‘Strategische Personeelsplanning’ (SPP) in Dome-X in Oss bij. Deze stond geheel in het teken van de koppeling van personeelsbeleid aan bedrijfsstrategie. Bijvoorbeeld om te voorkomen dat vacatures niet kunnen worden ingevuld. De aanwezigen wisselden ervaringen uit en kregen tools om met strategische personeelsplanning aan de slag te gaan. De bijeenkomst maakte duidelijk hoe zeer het (dreigende) tekort aan goed geschoolde werknemers leeft onder bedrijven in Noordoost-Brabant.

De ontbijtsessie SPP is een initiatief van AgriFood Capital Werkt! en BZW. De volgende is op 26 september a.s. bij Toekomst schoonmaakbedrijven in Schijndel. Geïnteresseerde ondernemers kunnen zich aanmelden bij Jos van Asten: j.vanasten@agrifoodcapital.nl.