Oproep voor ideeën inrichting Maasheggen gebied

28 april 2017

De ontwikkeling van het Maasheggengebied - rond de Maas tussen Gassel en Maashees - krijgt een nieuwe impuls. Er komt namelijk een ‘grondpot’ met (ruil)grond beschikbaar. Partijen met ideeën voor natuurontwikkeling, inrichting van deze kavels of interesse in grondruil kunnen zich voor deze pot aanmelden. Dat kan tot 11 juni a.s.

Op 17 mei a.s. wordt een speciale inloopmiddag georganiseerd op het gemeentehuis van Boxmeer. Kijk hier voor meer informatie of aanmelden. Of neem direct contact op met Ap Peters van Staatsbosbeheer: Maasheggen@brabant.nl.

Het Maasheggengebied maakt onderdeel uit van de gebiedsopgave Noordelijke Maasvallei. Dit is één van de 11 gebiedsopgaven waar AgriFood Capital overheden, kennisinstellingen en ondernemers ondersteunt in de samenwerking aan een veerkrachtige leefomgeving.