Plan 2018 en Jaarrekening 2016 Regio Noordoost-Brabant goedgekeurd

22 mei 2017

Bestuurders van de Regio Noordoost-Brabant hebben op 15 mei jl. in een gecombineerde vergadering van de Bestuurlijke Regie Groep (BRG) en het Dagelijks Bestuur ingestemd met het jaarplan 2018 inclusief begroting. Het regiojaarplan omvat de programma's van Regio Noordoost-Brabant, AgriFood Capital BV en arbeidsmarktprogramma AgriFood Capital Werkt! met als gezamenlijk doel Noordoost-Brabant te ontwikkelen tot topregio in agrifood.

Bij de totstandkoming van het regiojaarplan 2018 is gehoor gegeven aan de wens van de gemeenteraden om dit proces te verbeteren. Bestuurders en ambtenaren uit de aangesloten gemeenten en waterschappen waren intensiever betrokken bij de inhoud. Met deze nieuwe aanpak wordt het draagvlak van de plannen bij de betrokken overheden vergroot. Ook is de jaarrekening 2016 formeel goedgekeurd. De gemeenteraden worden via de Colleges van B&W en DB’s van de Waterschappen op de hoogte gebracht over de goedgekeurde jaarrekening 2016 en plannen van 2018.