Proeflocatie agrarische vernieuwing zoekt ondernemers

04 september 2017

Proeflocatie Agro As de Peel heeft ruimte voor nieuwe proeven. Ondernemers die innovaties op het gebied van voedsel en biobased productie willen testen, nodigen we uit om hun plannen aan te melden.

Eerder dit jaar zijn op deze proeflocatie ondernemers samen met onderzoeksinstellingen gestart met het telen van de alternatieve gewassen sorghum en industriële hennep. Hierbij wordt ook het effect op de bodem gemeten. Daarnaast verkent de gemeente Landerd met een ondernemer de mogelijkheden voor een biomassaproductie-systeem dat goed past bij de omliggende natuur en het landschap. Ondernemers met plannen voor agrarische vernieuwing kunnen contact opnemen met Michiel Ytsma via michiel.ytsma@uden.nl

Proeflocatie Agro As de Peel draagt bij aan de ambitie van AgriFood Capital om Noordoost-Brabant te ontwikkelen tot het voorbeeldgebied van duurzame primaire productie. In het gehele gebied werken een groot aantal partijen aan de overgang naar duurzame, innovatie landbouw: de gemeenten Boekel, Mill & Sint Hubert, Sint Anthonis, Landerd, Uden en de lokale ZLTO’s, het waterschap Aa en Maas, de Brabantse Milieufederatie, HAS Hogeschool, de provincie Noord-Brabant en Agrifood Capital. De focus ligt op agrarische vernieuwing, bodemverbetering en landschaps- en natuurontwikkeling.