Regionale bijeenkomst 1 november midterm review en omgevingskoers

13 oktober 2017

Op 1 november a.s. organiseert Regio Noordoost-Brabant - de samenwerkende overheden in AgriFood Capital - een avondbijeenkomst voor raadsleden over de midterm review van de regionale samenwerking en de Omgevingskoers.

Het eerste deel van de avond, de werksessie midterm review, is uitsluitend voor raadsleden. Voor het tweede deel, de werksessie Omgevingskoers, sluiten ook afgevaardigden van bedrijven en kennisinstellingen aan. Op beide onderwerpen worden de deelnemers geïnformeerd over de stand van zaken. Gezamenlijk worden de belangrijkste aandachtspunten geïnventariseerd en de vervolgstappen besproken, inclusief de gewenste betrokkenheid van de aanwezigen daarbij.

Kijk hier voor het programma en aanmelden.