Site matcht werkgevers en werkzoekenden

01 mei 2017

Werkgevers Service Punt Noordoost-Brabant lanceerde onlangs een nieuwe tool om vraag en aanbod in arbeidsmarktregio Noordoost-Brabant beter op elkaar aan te sluiten: de matchingssite www.talentuitnoordoostbrabant.nl. Talenten die een steuntje in de rug nodig hebben, presenteren zich op deze site aan werkgevers via een kort filmpje. Geïnteresseerde werkgevers kunnen direct een kennismakingsgesprek aanvragen.

De matchingssite speelt in op de behoefte van werkgevers om maatschappelijk verantwoord te ondernemen. Daarnaast moeten ze voldoen aan de wettelijke verplichtingen van de Quotumwet. Deze nieuwe tool moet zorgen voor nog meer matches op werk. En uiteindelijk voor meer inclusieve bedrijven waar plaats is voor iedereen.

Werkgevers ServicePunt Noordoost-Brabant is een uitvoeringsorganisatie van AgriFood Capital Werkt!. Jaarlijks helpt het werkgeversservicepunt circa 11.000 werkzoekenden in de regio Noordoost-Brabant aan een baan.