Terugkijken Brabant als proeftuin voor innovaties

04 maart 2022

Brabant en landbouw en voedsel zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. De landbouw- en voedselketen zit in het Brabantse DNA en vormt de basis voor de Brabantse economie. Brabant wil dan ook de toon zetten voor het landbouw- en voedselsysteem van de toekomst. Innovatie biedt hierin nieuwe kansen; voor de samenleving, landschap en natuur en voor de agrifood sector zelf. 

Kansen van innovatie
Daarom namen de provincie Noord-Brabant onder aanvoering van gedeputeerden Martijn van Gruijthuijsen, (Economie, Kennis- en talentontwikkeling) en Elies Lemkes- Straver, (Landbouw, Voedsel, Bodem en Brede Welvaart) vorige maand samen met beleidsmakers- en beïnvloeders en ketenpartners de kansen van innovatie voor de agrifood sector onder de loep. In themasessies gingen bedrijfsleven, overheden en kennisinstellingen met elkaar in gesprek over Eiwittransitie, Future food, Innovatieve stalsystemen en Innovatieve en duurzame open teelten.

Future Food
De themasessie Future Food werd geleid door Simon Maas, projectmanager AgriFood Capital. Bij hem aan tafel zaten Jan van Rijsingen (eigenaar Fishion BV), Marcel Kers (CEO Plantlab), Frank de Boeff (eignaar Bodec), Menno Prins (oprichter Helia Biomonitoring) en Robert Jan Marringa (verkenner Future Foods voor de provincie Noord-Brabant).

Kijk hieronder de gehele themasessie Future Food terug.
 

 

Alle themasessies en plenaire sessies van de bijeenkomst 'Brabant als proeftuin voor innovaties' van 16 februari jl. zijn hier terug te kijken.

Tour de Brabant Landbouw & Voedsel
Deze bijeenkomst is onderdeel van Tour de Brabant Landbouw & Voedsel. De provincie Noord-Brabant werkt in deze tour samen met alle partners aan de ontwikkeling en uitvoering van het beleidskader Landbouw en Voedsel 2030. Dit beleidskader geeft aan wat voor voedselprovincie we samen willen, kunnen en moeten zijn. Het startpunt voor een koers die leidt naar een nieuw landbouw- en voedselsysteem: slim, circulair, waardevol en verbonden. Dit betekent: samen op zoek naar een nieuwe balans tussen economie, ecologie en maatschappij.

Op 30 maart a.s. is de volgende bijeenkomst met als thema: Natuurinclusieve en biologische landbouw als kans. Je kunt je hiervoor nog aanmelden, deelname is gratis.