Veel belangstelling voor Regiodag in Uden

29 juni 2017

Op 29 juni jl. vond de tweede Regiodag-nieuwe stijl plaats bij IBN in Uden. De ca. 100 aanwezige bestuurders uit Noordoost-Brabant werden onder andere bijgepraat over de Ruimtelijk-economische Omgevingskoers die de Regio ontwikkelt. Deze dient als bouwsteen voor de omgevingsvisie van de  Provincie Noord-Brabant en als input voor de gemeentelijke omgevingsvisies. Huub Dormans gaf een presentatie over OndernemersLift+ en over trends die gevolgen hebben voor de arbeidsmarkt. Jos van Asten van AgriFood Capital Werkt! presenteerde aan de wethouders economie en arbeidsmarkt de gevolgen van dgitalisering en robotisering van de arbeidsmarkt. Voor MKB-bedrijven wordt hiervoor een actieplan opgesteld.

Het plenaire gedeelte werd gevolgd door reguliere Poho-overleggen. Hierin was onder andere aandacht voor de ontwikkeling van innovatieve hotspots en de toekomstige woonagenda van de regio. Hier ligt de komende jaren een flinke opgave voor de regio.  Zowel qua aantallen als kwaliteit. Het aantal eenpersoonswoningen moet bijvoorbeeld stijgen. Tussendoor ontving een delegatie van wethouders en burgemeesters een aantal boeren uit de omgeving. Ze uitte hun zorgen over het voorgenomen besluit van de Provincie op 7 juli.  Afsluitend vond de vergadering van de Bestuurlijke Regiegroep plaats. Op de agenda stond onder andere ‘Menukaart Regio Noordoost-Brabant’. Hierin wordt de oproep gedaan om de regionale slagkracht te versterken en dit op te nemen in de verkiezingsprogramma's om de komende bestuursperiode nog nadrukkelijker in te zetten op regionale samenwerking.. De menukaart wordt op 12 juli a.s. overhandigd aan de raadsleden van de regio.