Voucherregeling 2022 Samen Tegen Voedselverspilling open

03 februari 2022

Om innovaties voor een circulaire voedselketen te stimuleren, opent Samen Tegen Voedselverspilling ook in 2022 haar voucherregeling. Ondernemers en organisaties met een goed idee om voedselverspilling te voorkomen of voedselreststromen te verwaarden kunnen kennis en expertise of een financiële bijdrage ontvangen. Daarmee kunnen bijvoorbeeld business cases verder worden ontwikkeld of een innovatie opgeschaald naar productieniveau.

criteria

De waarde van de voucher ligt tussen 5.000 en 17.500 euro en vergoedt de helft van de kosten van het project. De andere helft draagt het bedrijf zelf bij. Dit zijn de belangrijkste criteria waarop aanvragen worden beoordeeld:

  • het voorstel moet zich primair richten op het tegengaan van voedselverspilling;
  • het innovatieve karakter;
  • de potentiële impact die ermee gerealiseerd wordt. 

Alle voorwaarden van de regeling en het aanvraagformulier zijn hier te vinden.

Maatschappelijke en economische impact
Alain Cracau, hoofd Duurzame Transities bij Rabobank: “Met een voucher geven we een ondernemer een duwtje in de rug om zijn of haar innovatieve idee in de praktijk te brengen. Binnen de voucherregeling van vorig jaar zagen we al veel inspirerende business cases om reststromen te voorkomen of waardevol te verwerken. Ook dit jaar willen we nog meer bedrijven uit de keten inspireren om - door te innoveren tegen voedselverspilling - zowel maatschappelijke als economische impact te maken.”

Kennisvragen
Sanne Stroosnijder, program manager Food Loss and Waste Prevention bij WUR: “Bij het toepassen van innovaties om verspilling tegen te gaan zijn er vaak nog kennisvragen. Experts van WUR kunnen binnen deze regeling ingezet worden voor een advies, een validatie, een haalbaarheidsonderzoek of een workshop, waarmee het bedrijf de volgende stap kan zetten op weg naar #verspillingsvrij.”

AgriFood Capital is partner van Samen Tegen Voedselverspilling. De vouchers worden financieel mogelijk gemaakt door het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en Rabobank, met ondersteuning van de Regionale Ontwikkelingsmaatschappijen. Kennis en expertise wordt geleverd vanuit Wageningen University & Research (WUR).