AgriFoodInnovation

Baanbrekende innovaties op het snijvlak agrifood-hightech

In AgriFood Innovation bouwen ondernemers en kennisinstellingen samen met overheden in Brabant aan een stevige kennisinfrastructuur in agrifoodtech. Dit netwerk van voedselmakers en hightech-maakindustrie werkt met passie aan de voedselsector van de toekomst: precies, waardevol, circulair en verbonden.

Slimme ketens

Samen ontwikkelen we businessplannen voor een slimme varkensketen, een digitale gewasketen en een keten voor de verwaarding van reststromen. We verbinden communities en experts in themabijeenkomsten en inspiratiesessies.

AgriFoodInnovation is een initiatief van Wageningen UR, Technische Universiteit Eindhoven, HAS green academy en ZLTO. Het programma wordt uitgevoerd onder leiding van AgriFood Capital BV samen met Brainport Development, BOM en REWIN. AgriFoodInnovation wordt mede mogelijk gemaakt door de provincie Noord-Brabant.

 

Ben jij ook een voedselveranderaar en ....

Wil je meewerken aan baanbrekende innovaties op het snijvlak van agrifood en hightech?

 

Alternate Text
Neem contact op met Ton Hagelstein Secretatis AgriFoodInnovation