Alternate Text
 • Ondernemers
 • Studenten
 • Landbouw
 • Innovatiehub
 • Financiëring
 • Skills & talent
 • Regio Deal

AgroProeftuin de Peel

AgroProeftuin de Peel is dé broedplaats voor vernieuwing en verduurzaming van de agrarische sector in Noordoost-Brabant. In deze innovatiehub innoveren agrarisch ondernemers en andere vernieuwers in de voedselketen door te experimenteren en te leren in de praktijk.

Toekomstbestendige landbouw

AgroProeftuin de Peel draagt bij aan verduurzaming van de voedselproductie door praktijkonderzoek, innovatie, samenwerking en kennisuitwisseling binnen de agrarische sector in Noordoost-Brabant te stimuleren. Ondernemers, kennisinstellingen en overheden ontwikkelen samen nieuwe, integrale aanpakken om kringlooplandbouw in de praktijk te brengen.

AgroProeftuin de Peel
Meer weten? Neem contact met mij op.
Meer over dit project Bekijk website

Korte terugblik open dag 2023

AgroProeftuin de Peel

Aan de slag in Noordoost-Brabant


AgroProeftuin de Peel biedt expertbegeleiding, workshops, kennissessies en testlocaties gericht op een toekomstbestendige landbouw. De ondernemers en hun bedrijfssystemen staan hierbij centraal. De belangrijkste innovatiethema’s zijn biodiversiteit, toekomstbestendige teelten (zoals slimme gewasrotaties) en nieuwe verdienmodellen. Alles vanuit het principe ‘bodem en water leidend’.

Over AgroProeftuin de Peel


AgroProeftuin de Peel is een samenwerking van AgriFood Capital, RNOB, de provincie Noord-Brabant, ZLTO, HAS Green Academy en Wageningen University & Research en wordt mede gefinancierd door de Regio Deal Noordoost Brabant en het Interbestuurlijk Programma Vitaal Platteland Zuidoostelijke Zandgronden. AgriFood Capital BV is aanvoerder van dit innovatieconsortium.

Ook interessant voor jou

 • Ondernemers
 • Startups
 • Netwerk
 • Voedselverwerking
 • Data & Tech
 • Financiëring
 • Skills & talent

Next Tech Food Factories

“Innovatie op het snijvlak van hightech en voedselverwerking”
 • Startups
 • Studenten
 • Netwerk
 • Skills & talent

JUMP Dream Accelerator

“Maak je droom voor het voedselsysteem van morgen waar!”
 • Ondernemers
 • Startups
 • Netwerk

Food100

“Dé lijst van voedselveranderaars van het moment”