AgroProeftuin de Peel

Kringlooplandbouw in uitvoering

In AgroProeftuin de Peel werken voedselveranderaars aan kringlooplandbouw. Landbouw waarbij grondstoffen, eind- en restproducten zo volledig mogelijk worden (her)gebruikt. Want dat is de toekomst: voedsel produceren in balans met mens, natuur en milieu. AgroProeftuin de Peel is door het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) aangewezen als één van de vijf nationale experimenteergebieden voor kringlooplandbouw. 

Pionieren in de peel

Op verschillende locaties ontdekken ondernemers samen met kennisinstellingen en overheden nieuwe manieren van voedsel maken. Hierbij willen we plantaardige en dierlijke voedselketens slim met elkaar verknopen.

We leren vooral door te pionieren en ideeën in praktijk te brengen. Het kloppend hart van de Proeftuin is de proeflocatie aan de Middenpeelweg in Landerd.

Kijk hieronder naar een inspirerend Food Hub College door Martin Scholten over kringlooplandbouw. Martin Scholten is strategisch adviseur van de Raad van bestuur van Wageningen UR en voormalig directeur van de Animal Sciences Groep van Wageningen UR.

 

Boeren en wetenschappers met elkaar in gesprek over kansen en mogelijkheden van kringlooplandbouw.

 

 

AgroProeftuin de Peel is een samenwerking van AgriFood Capital, RNOB, de provincie Noord-Brabant, ZLTO, HAS Hogeschool en Wageningen University & Research en wordt mede gefinancierd door de Regio Deal Noordoost Brabant en het Interbestuurlijk Programma Vitaal Platteland Zuidoostelijke Zandgronden. AgriFood Capital BV is aanvoerder van dit innovatieconsortium.

Ben jij ook een voedselveranderaar en ....

Wil je aan de slag met kringlooplandbouw?