Alternate Text
 • Ondernemers
 • Netwerk
 • Landbouw
 • Innovatiehub
 • Data & Tech

Boerderij van de Toekomst Zuidoostelijk Zand

De Boerderij van de Toekomst Zuidoostelijk Zand is een initiatief van AgroProeftuin de Peel, Praktijkcentrum voor Precisielandbouw en Wageningen University & Research dat zich richt op de ontwikkeling van toekomstbestendige landbouw en veeteelt op zandgronden. In dit gebiedsgerichte fieldlab werken agrarische ondernemers, ketenpartijen, kennisinstellingen en overheden samen aan vernieuwende vormen van landbouw en nieuwe verdienmodellen. 

Grote uitdagingen

De landbouw in Zuidoost-Nederland staat voor grote uitdagingen, met name op gebied van water, bodem, biodiversiteit en klimaatadaptatie. Dat komt omdat Zuidoost-Nederland een echte zandgrond-regio is. Zandgronden hebben van nature weinig bindingscapaciteit waardoor de bodem bijvoorbeeld minder gemakkelijk water en voedingsstoffen vasthoudt. Daarnaast heeft dit gebied, net als andere regio’s, te maken met toenemende grondstofschaarste, personeelstekorten en de steeds strengere eisen die aan verduurzaming (energie, circulariteit) worden gesteld.
 

Innovatieve bedrijfssystemen

De Boerderij van de Toekomst zuidoostelijk zand heeft als doel om nieuwe, innovatieve bedrijfssystemen te ontwikkelen. Slim, circulair, waardevol en verbonden. Op basis van een gedegen ontwerpproces worden systemen aangelegd en getest in echte praktijksituaties. Het gaat om (combinaties van) akkerbouw, groenteteelt en varkens- en melkveehouderij. 

Boerderij van de Toekomst Zuidoostelijk Zand
Meer weten? Neem contact met mij op
Meer over dit project Bekijk website
Boerderij van de Toekomst Zuidoostelijk Zand

Duurzame oplossingen

De Boerderij van de Toekomst zuidoostelijk wil bijdragen aan duurzame oplossingen voor maatschappelijke, ecologische en economische opgaven in het Zuidoostelijk zandgebied. Dit gebied bestrijkt Oost- en Midden-Brabant en Noord- en Midden Limburg. De kennis en opgedane ervaringen worden gebruikt om de doelen van het Brabants Programma Landelijk Gebied en het Nationaal Programma Landelijk Gebied realiseren.

De Boederij van de Toekomst Zuiidoostelijk Zand is een initiatief van 

Over de Boerderij van de Toekomst Zuidoostelijk Zand

In de Boederij van de Toekomst Zuidoostelijk Zand werken bedrijven, kennisinstellingen en overheden aan innovatieve en toekomstbestendige landbouwsystemen.  AgriFood Capital jaagt deze innovaties aan via AgroProeftuin de Peel, founding partner van deze innovatiehub.

Ook interessant voor jou

 • Ondernemers
 • Startups
 • Netwerk
 • Voedselverwerking
 • Data & Tech
 • Financiëring
 • Skills & talent

Next Tech Food Factories

“Innovatie op het snijvlak van hightech en voedselverwerking”
 • Ondernemers
 • Startups
 • Netwerk

Food100

“Dé lijst van voedselveranderaars van het moment”