Ontmoeting en inspiratie, van boer tot burgemeester

Zo’n 50 deelnemers, uitgenodigd door de burgemeesters uit Noordoost-Brabant en het bestuur van AgriFood Capital, namen op 25 november jl. deel aan het eerste netwerkontbijt van AgriFood Capital. Dit leverde een uniek gezelschap op
van boer tot burgemeester. Samen zaten ze aan een lange tafel waarop de gerechten al rollend tevoorschijn kwamen.

01 december 2022

Er kwamen bijzondere gerechten voorbij, gemaakt van onder andere ingrediënten uit reststromen van de Verspillingsfabriek waar het netwerkontbijt plaatsvond. Maar ook thema’s als eiwittransitie, sociale ongelijkheid en korte ketens kwamen letterlijk op het bord voorbij. Deze unieke ervaring werd mogelijk gemaakt door een samenwerking van Food Inspiration met de jonge Bossche chefskoks van De Spijsbereiders.
 

Echte voedselregio

‘Wat ligt er morgen op ons bord?’ was het thema van deze ochtend. Kees van Rooij, bestuurslid van AgriFood Capital: “Agrifood is een belangrijke economische sector voor Noordoost-Brabant. Eén op de zes mensen in de regio is werkzaam in de keten van boer tot bord. En als ons voedsel verandert, bijvoorbeeld door technologie of de klimaatopgaven, dat betekent dat wat voor onze regio. Wat ligt er morgen op ons bord gaat dus ook over onszelf. Wat kunnen wij vandaag doen om niet alleen de voedselmakers van gisteren en vandaag, maar ook van morgen te zijn. Dat vraagt om ondernemerschap, om innovatie. Die beweging ondersteunen we vanuit AgriFood Capital.”


“Hier kwam ik met plezier vroeg voor uit m’n bed. Spectaculair en smaakvol ontbijt, maar vooral stof tot nadenken over de duurzame toekomst van ons voedsel en de sector die dat voor ons verzorgt. In fijn gezelschap van twee Bernhezer ondernemers: Verkuijlen Groente & Fruit en Graanpletterij De Halm.”  Marieke Moorman, burgemeester van de gemeente Bernheze

Ons voedselsysteem in beweging


Hans Steenbergen, directeur van Food Inspiration, benadrukte de snelheid waarmee de wijze waarop we voedsel produceren en consumeren aan het veranderen is. Hij volgt vanuit Food Inspiration wereldwijd de trends op het gebied van eten, drinken en gastvrijheid. 

“Klimaatneutraal produceren wordt de norm,” aldus Hans Steenbergen. “Maar dat vergt ook stevige investeringen waardoor met name de kleine zelfstandige ondernemers het moeilijk gaan krijgen. Tegelijkertijd is er ruimte voor nieuwe, innovatieve concepten die bijvoorbeeld echt werk maken van duurzaamheid.” 

“Het was een inspirerende ochtend waar we het met ondernemers en onderwijs over trends in de Food hebben gehad. En dat in het midden van onze Agrifood-regio. Zeker voor herhaling vatbaar!” Ralph Geers, wethouder van de gemeente ‘s-Hertogenbosch
 

Verandering komt vanuit productiekracht 

Floris Alkemade, voormalig Rijksbouwmeester, sprak over de toekomst van agrifood vanuit de perspectieven van ruimte, tijd en leiderschap. “Naar Nederland wordt vaak gekeken vanuit de G4, namelijk Den Haag, Utrecht, Rotterdam en Amsterdam”, zegt hij. “Maar voor het herorganiseren van de voedselketen is het juist nodig om dit regionaal te spelen.” 

Floris ziet daarin een belangrijke rol en grote potentie voor de regio Noordoost-Brabant. “Veranderen betekent niet verminderen”, vindt Floris als hij het over de situatie in de agrarische sector heeft. Hij constateert dat de boerencultuur in één generatie wordt uitgedund en roept op om de hele keten beter te doorgronden. Burgers, boeren en burgemeesters. Floris: “Noordoost-Brabant gaat over productiekracht. Juist uit deze productiekracht moet de verandering komen.” 


“Een ochtend die voelde als een avond. Inspirerende presentaties en gezelschap tijdens een smakelijke Bourgondische maaltijd.” Ben Brands, wethouder van de gemeente Boekel

Een beetje heldenmoed


Volgens Floris komt verandering ook aan op de politiek, marktbewegingen en verbeeldingskracht. Op samenwerking met creatieve sectoren als kunst en architectuur maar ook met de wetenschap. Over de complexiteit van de verandering van het voedselsysteem zegt hij: ”Als je een veelkoppig monster tegenkomt, stap er dan op af en loop niet weg. Een beetje heldenmoed is nodig.”


“Twee inspirerende sprekers ‘s morgens vroeg om 8:00 uur. Een top combinatie om de dag te beginnen, super interessant. Echt ‘food for thought’!” Rob van den Berg, directeur van Graanpletterij De Halm
 

Verbeeldingskracht

Jack Mikkers, voorzitter van AgriFood Capital, sloot het Netwerkontbijt af. “Deze ochtend gaf veel ‘food for thought’. Met als belangrijkste boodschap om onze verbeeldingskracht te gebruiken als het gaat om de toekomst van ons voedsel. Voedsel verbindt. Laten we vooral vanuit de kracht van onze regio blijven samenwerken aan het voedsel van vandaag en morgen.”


“Het netwerkontbijt en de inhoudelijke bijdragen hebben mij zeer geïnspireerd en zetten aan tot concrete acties. Doordat we vanuit diverse geledingen aanwezig waren en elkaar beter leerden kennen wordt een krachtige basis gelegd voor de verdere realisatie van de doelstellingen van AgriFood Capital. Dit vraagt om meer!” Jos van Kessel, voorzitter College van Bestuur van Koning Willem I College