Meer internationale samenwerking agrifood regio’s

18 oktober 2017

Op 10 en 11 oktober jl. ontmoetten bestuurders van de regio’s Venlo, AgriFood Capital Noordoost-Brabant en Food Valley elkaar in Brussel tijdens de European Week of Regions and Cities. Dit gebeurde in aanwezigheid van Europarlementariër Jan Huitema. Samen met landbouwattaché Nico van Opstal bespraken ze Huitema’s visie op het gemeenschappelijk landbouwbeleid en de kansen en uitdagingen voor regio’s en Europa in de komende periode.

De gezamenlijke kracht van de drie voedsel regio’s werd tijdens deze bijeenkomst benadrukt. Ook zijn stappen gezet om in internationaal verband meer samen op te trekken. Deze samenwerking is belangrijk in het kader van de internationale profilering van Noord(oost)-Brabant als topregio in agrifood. De bestuurders van de gemeenten Cuijk, Meierijstad en Oss bezochten daarnaast verschillende bijeenkomsten om de relaties met andere (inter)nationale regio’s en steden verder te versterken.