Onderzoek naar de inzet van wiedrobots in peen en ui

20 april 2022

Ondernemer Gert-Jan van Raaij, biologische vollegrondsgroenteteler in Haps, wil graag gewassen telen zonder het gebruik van herbiciden ofwel chemische bestrijdingsmiddelen. Maar er is niemand om het onkruid handmatig te wieden. Dat is het vertrekpunt geweest van het onderzoek naar onkruid verwijderen met een wiedrobot. Zijn bedrijf Van Raaij Eko bundelde hiervoor de krachten met het techbedrijf Trabotyx uit ’s-Hertogenbosch, de ontwikkelaar van een veldrobot voor de landbouw die autonoom onkruid weghaalt.

De ondernemers doen nu onderzoek naar onkruidbeheersing bij de teelt van peen en ui op zandgronden. Gedurende het onderzoek ‘leert’ de robot om onkruid te detecteren, te wieden en om daarbij de gewassen zo min mogelijk te raken. Het is de bedoeling dat de inzet van de robot goedkoper is dan handmatig onkruid verwijderen.

Dit onderzoek wordt ondersteund met 50.000 euro vanuit de Subsidieregeling Kringlooplandbouw Noordoost-Brabant van het innovatieconsortium AgroProeftuin de Peel waar AgriFood Capital aanvoerder van is.

Zoek jij ook financiering voor jouw project?
Ben jij net zoals Gert-Jan een voedselmaker die (verdere) stappen wil zetten in kringlooplandbouw? In Noordoost-Brabant zijn er twee innovatieregelingen waar je gebruik van kunt maken. De projecten moeten bijdragen aan de doelstelling van AgroProeftuin de Peel: het in praktijk brengen van kringlooplandbouw. Behalve financiering biedt AgroProeftuin de Peel een interessant netwerk van voedselmakers en proefvelden voor praktijkonderzoek.

  • Subsidieregeling Kringlooplandbouw Noordoost-Brabant
    Deze regeling is bedoeld voor projecten waarin tenminste twee partijen, bijvoorbeeld agrarische ondernemingen en kennisinstellingen, samenwerken aan de verduurzaming van de landbouw. De subsidie bedraagt maximaal 50.000 euro en kan worden ingezet voor bijv. het doen van onderzoek of het ontwikkelen van een innovatief concept.
     
  • Bijdrageregeling Kringlooplandbouw Noordoost-Brabant
    Deze regeling is bedoeld voor individuele agrarische vernieuwers die een innovatief idee verder willen brengen. De financiële bijdrage, ofwel 'zaaigeld', bedraagt maximaal 5.000 euro en kan worden ingezet om bijv. technische innovaties te testen of als bijdrage voor een haalbaarheidsonderzoek.

Kijk hier voor meer informatie over alle ondersteuningsmogelijkheden vanuit AgroProeftuin de Peel.